Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Taksaattoriklubin opintomatka: Liettuan valtionmetsien organisaatio myllerryksessä

torstaina, 05.12.2019

Liettuan 2 miljoonaa metsähehtaaria kasvavat 11 miljoonaa m3 mutta hakkuupoistuma on alle puolet kasvusta.

Uuden itsenäistymisen jälkeen 1991 valtion metsäomaisuutta alettiin yksityistää, tavoitteena saada puolet valtionmetsistä siirretyksi takaisin alkuperäisille omistajilleen. Nyt 41 % on jo yksityistetty ja 9 % on sitä odottamassa.

Osa metsistä on myyty ulkomaisille sijoittajille, esimerkiksi IKEA:lle 20 000 hehtaaria. Nyt ollaan rajoittamassa ostomahdollisuuksia 30-50 hehtaariin.

Liettuan valtionmetsien organisaatio - lukuisista muutosyrityksista huolimatta - pysyi ennallaan lähes 30 vuotta. Valtion  keskusmetsäyrityksen alaisuudessa oli 42 itsenäistä metsäyritystä. Yritykset olivat merkittäviä toimijoita alueillaan ja hallitsivat maankäyttöä. Epäiltiin myös puunmyyntitulojen käytön läpinäkyvyyttä.

2018 alussa Liettuan ympäristöministeriö ajoi läpi lakimuutoksen, joka muutti radikaalisti valtionmetsien organisaatioita. Alueelliset metsäyritykset liitettiin kiinteästi keskusorganisatioon. Toteuttamisen varmistamiseksi sekä keskus- että aluejohto erotettiin, yhteensä 157 henkilöä, ilman mahdollisuutta hakea töitä uudesta organisaatiosta. Uusi johto aloitti vuoden 2019 alusta. Yleisesti tunnustettiin, että jotain olisi joka tapauksessa pitänyt tehdä, mutta muutoksen toteutustapoa herätti ristiriitaisia tunteita.

Rajusta hallintouudistuksesta huolimatta metsänhoito oli varsin perinteistä vuosikymmenten takaa. Mieleen jäi suuri istutettavien taimien määrä, kuusikoissa 3500 ja männiköissä 5000 tainta hehtaarille. Syyksi mainittiin hirvieläintuhot ja runkojen laatukehitys. Kiertoajan lopun kasvatushakkussa puuta jätettiin runsaammin kuin Suomessa, jolloin päätehakkuuseen jää puustoa keskimäärin 350-400 m3/ ha.

Valtionmetsien suunnittelusta vastaa oma yritys, joka laatii 10-vuotiskausittain suunnitelmia sekä valtion metsiin että yksityisille ilma- ja satelliittikuvien ja laserkeilainmateriaalin avulla. Yritys laatii myös suojelu- ja virkistysalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Taksaattoriklubin matkaa ovat tukeneet Metsämiesten säätiö sekä Suomen metsätieteellinen seura.

Lisätietoja:

Prof. emer. Risto Päivinen, Tapio Oy, risto.paivinen(a)tapio.fi, puh. 0500 577 308

http://www.metsatieteellinenseura.fi/klubit/83-taksaattoriklubi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.