Uutta potkua metsäalan markkinointiin

keskiviikko, 6.02.2019

Metsäala kaipaa uusia tekijöitä ja yrittäjiä. Varsinkin puutavara-auton kuljettajista, metsäkoneenkuljettajista ja metsureista on jo pulaa. Tekijöiden saaminen alalle vaatii alan toimijoiden yhteistyötä markkinointityössä. Keskeisenä veturina tässä ovat alan oppilaitokset alueellaan.

Metsä puhuu uusille osaajille - alueellisen markkinoinnin kehittäminen -hankkeen keskeisenä ideana oli metsäalan yhteistyöverkostojen kokoaminen alan markkinointityöhön, kokemusten ja ideoiden vaihto valtakunnallisesti ja alueitten kesken sekä uudet toimintatavat markkinointityöhön. Hankkeen taustalla oli Pohjois-Savosta saadut rohkaisevat kokemukset verkostomaisesta alan imagotyöstä.

Pohjois-Savossa on toiminut vuodesta 2011 saakka Maaseutuammattiin ry, joka kokoaa kaikki keskeiset alan tomijat yhteistyöhön alan markkinointityössä. Maaseutuammattiin ry:n jäsentensä kanssa tekemän työllä on selkeästi nähtävissä positiivista vaikutusta alalle hakeutuvien määrään, alan tunnelmiin maakunnassa ja alan toimijoiden yhteistyöhön.

Hankkeessa olivat mukana pilottialueina Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi sekä Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Lisäksi Pohjois-Savon Maaseutuammattiin ry sekä Häme-Uusimaan alue olivat mukana hankkeessa.

Hankkeessa hyviksi havaittuja kokoontumisia, joissa opitaan uutta alan markkinoinnista sekä kuullaan muiden aluiden kokemuksia, tullaan jatkamaan hankkeen jälkeenkin.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle rahoituksesta!

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry, niina.mantyniemi(at)maaseutuammattiin.fi,
puh. 0400 158 229