Metsäpolitiikkafoorumi tuo tutkimustiedon nopeasti ja tehokkaasti päätöksentekijöiden käyttöön

maanantai, 22.02.2016

Tieteellisten tutkimustulosten hyödyntämisen tarve politiikkaohjauksen ja käytännön toiminnan tukena tunnistetaan laajalti. Metsäalalla tavoite tuoda politiikan, käytännön ja tieteen toimijoita lähemmäksi toisiaan onkin kirjattu tärkeimpiin kansallisiin ja kansainvälisiin julkilausumiin ja strategioihin (Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe 2015) EU:n metsästrategia (2014), Suomen metsästrategia (2015) ja Suomen biotalousstrategia (2014).

Tutkimuksen raportoinnissa kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomiota tulosten hyödyntämisen kuvaamiseen ja monet tutkijat ovat ansiokkaasti ottaneet roolin viestinviejinä politiikkaan ja mediaan. Myös erilaisia foorumeita on jo käytössä tieteen, käytännön ja politiikan vuorovaikutukseen.

Silti Metsämiesten säätiölle tekemässään metsäntutkimuksen kokonaistarkastelussa (2014) professori Risto Seppälä nimeää Suomen metsäntutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi tutkimustulosten vajavaisen hyödyntämisen ja siitä johtuvan vaatimattoman vaikuttavuuden.

Suomeen tarvitaankin järjestelmä, jolla tutkimustieto saadaan systemaattisesti nopeammin ja tehokkaammin päätöksentekijöiden käyttöön. Järjestelmän tulisi olla joustava ja perustua olemassa oleviin rakenteisiin.

Metsämiesten säätiön rahoittamassa ”Metsäpolitiikkafoorumi ”-hankkeessa kehitetään ja testataan järjestelmää, joka perustuu nopeaan tutkimustiedon analysointiin ja keveisiin kertaluonteisiin asiantuntijapaneeleihin, joissa tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat keskittyen yhteen teeman kerrallaan. Ensimmäisenä toteutusvuotena 2015 on luotu toimivaksi todettu konsepti, jonka avulla saadaan tiivis kuvaus valitun teeman tutkimuksesta: mitä tutkimus asiasta kertoo ja usein vielä tärkeämpi asia – mitä se ei kerro.

Tutkijoiden kanssa kootun synteesin tulokset käsitellään käytännön toimijoiden kanssa ja lopputuloksena saadaan ehdotus teeman kannalta keskeisistä tutkimusteemoista. Saatu informaatio ja näkemys palvelevat suoraan metsäpolitiikan tekijöitä ja metsäbiotalouden käytännön toimijoita.

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa aihealueet, joista tuotetaan tutkimustiedon analyysi ja synteesi kunkin ajankohdan tarpeiden mukaan Ryhmässä on metsäpolitiikan, elinkeinojen ja tutkimuksen syvällinen tuntemus keskeisistä ministeriöistä, metsän tuottajista, metsäteollisuudesta ja tutkimuksesta. Ohjausryhmää voidaan täydentää teemakohtaisen asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Metsäpolitiikkafoorumin ensimmäiseksi teemaksi valittiin puun liikkuvuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Tarkasteltavana kysymyksenä oli yksityismetsien hakkuumahdollisuuksien käytön tehostaminen. Hankkeessa arvioitiin hakkuumahdollisuuksia ja niiden hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Lopputulemana arvioitiin politiikan keinoja joilla puun tarjonnan määrään voi vaikuttaa. Hankkeen tulokset ja kirjallinen ´policy brief´ julkistetaan maaliskuussa 2016 pidettävässä seminaarissa.

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut kolmivuotisen (2015 - 2018) hankkeen ensimmäisen vuoden toiminnan kokonaisuudessaan, jatkossa hankkeeseen hankitaan myös muuta rahoitusta. Hankkeen toteuttaa Tapio yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Kulloisenkin aiheen asiantuntemus kerätään teemasta, aikataulusta ja resursseista riippuen relevanteista organisaatioista.

Lisätietoja:

Johtaja, konsultointipalvelut Jouko Lehtoviita, Tapio Oy, jouko.lehtoviita(at)tapio.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.