Metsätalousinsinööriopetus kehittää yhteistyötään

perjantai, 24.08.2018

Metsäalan ammattikorkeakoulut yhdistävät voimiaan. Koulujen yhteistyöllä kehitetään opetuksen ammatillista ja pedagogista sisältöä. Työelämän näkökulmat ja työelämänläheisyys ovat keskeisiä metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen vaatimuksia. MTI(AMK)-opetuksen kehittämishankkeessa kehitettiin ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa opetussuunnitelmansa ja opetuksensa kehitystarpeita. Samalla ammattikorkeakoulut yhdessä tarkastelivat sekä opetuksen sisältöä että menetelmiä (mm. ydinosaaminen, pedagogiset ratkaisut ja verkko-opetus).

Hankkeeseen osallistui noin 25 opettajaa sekä työelämän edustajia kaikkiaan neljässä osahankkeessa: metsän ja luonnonhoito, metsäninventointi ja – suunnittelu, puunhankinta sekä metsätalouden liiketoiminta ja johtaminen. Työskentely perustui yhteisiin kehittämispäiviin sekä toimintaan yhteisillä verkkoalustoilla.

Osahankkeiden työskentely kattoi laajasti opetukseen liittyviä asioita ydinosaamisesta opetusmenetelmiin, opetussuunnitelmasta sen toteutukseen. Muita tärkeitä teemoja olivat: uudet sähköiset palvelut opetuskäytössä, opetuksen hyvät käytänteet ja yhteiset tehtäväpankit. Myös käytännön maasto-opetuksen kehittäminen eteni mm. puunhankinnan maastoratojen avulla.

Osallistuvien opettajien kokemukset olivat positiivisia. ”Uutena opettajana oli hyödyllistä tavata kollegoja ja saada vinkkejä opetukseen. UPM:n omien metsien hoitokohteet ja Luken asiantunteva alustus olivat retkeilyn parasta antia”, lehtori Heikki Manninen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta tiivistää.

Metsämiesten Säätiön rahoittamaan hankkeeseen osallistuivat kaikki metsätalousinsinöörikoulutusta antavat ammattikorkeakoulut: Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia, Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Lisätietoja:

Yliopettaja Pasi Pakkala, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, pasi.pakkala(at)xamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.