20-vuotias Metsähistorian Seura uudistuu

tiistai, 3.03.2015

Uusi strategia

Metsähistorian Seuran kaksi vuotta sitten valmistuneen strategian mukaisesti seuraa kehitetään sekä tieteellisenä seurana että metsähistorian harrastajien yhdyssiteenä. Seuralla on 302 jäsentä.

Vuonna 2014 kohennettiin jäsenpalveluja ja tehtiin uudistuksia kansainväliseen yhteistyöhön sekä tiedotukseen.

Tiedotus ja viestintä

Seuran verkkosivut ovat saaneet kokonaan uuden ilmeen. Uusitut verkkosivut on sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) palvelimelle. Sivusto sisältää vapaan pääsyn periaatteella toimivat, seuran jäsenille ja muille metsähistoriasta kiinnostuneille tarkoitetut,seuran toimintaa, tapahtumia ja ajankohtaisia asioita esittelevät sivut. Sivuilla on myös kolme kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehti Susikon kaikki tähänastiset numerot sekä seuran hallintohenkilöille tarkoitettu Intranet, johon sisältyy myös sähköinen arkisto.

Joka toinen vuosi ilmestyvä julkaisu Vuosilusto tuotetaan yhdessä Suomen Metsämuseo Luston kanssa. Keväällä 2014 julkaistun Vuosilusto n:o 10:n teema oli Metsä ja kuva. Kyseisessä niteessä julkaistiin myös Suomen Metsämuseo Luston ja Metsähistorian Seuran 20-vuotishistoriikit.

Jäsenlehti Susikko sisältää seuran tiedotteita ja selostuksia tulevista ja menneistä tapahtumista, matkakertomuksia opintoretkiltä, kirja-arvosteluja, lyhyitä metsähistoriallisia kirjoituksia sekä muuta ajankohtaista aineistoa. Myös Susikossa on runsas kuvitus. Neljä viidesosaa seuran jäsenistä lukee Susikon seuran verkkosivuilta ja viidennekselle lehti postitetaan monistemuotoisena.

Tilaisuudet ja opintoretket

Talven selän taittajaiset -esitelmätilaisuus järjesetettiin Tieteiden talolla Helsingissä 14. helmikuuta. YTT Kari Kekkonen ja FT Sakari Siltala esittelivät puunkorjuun ja metsäteollisuuden kehitystä koskevia väitöskirjatutkimuksiaan.

Seuran vuosikokous, esitelmätilaisuus sekä jäsen- ja tutkijatapaaminen pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 9.huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset vuosikokousasiat. Vuosikokousesitelmän piti FT Antti Vallius aiheesta ”Romantiikkaa ja rationalismia – Metsätalouden kuvallinen esittäminen suomalaisissa maisemakuvajulkaisuissa”.

Seuran ulkomaan retki toteutettiin syyskuussa. Se suunnattiin Baltian maihin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Pääkohteita olivat Viron ja Latvian metsämuseot sekä metsäoppilaitokset Viron Luuassa ja Liettuan Kaunasissa puulajipuistoineen. Liettuassa vierailtiin myös Zemaitijan kansallispuistossa, Plokstinen kylmän sodan museossa ja Palangan meripihkamuseossa. Suhteita metsähistorian harrastajiin ja tutkijoihin lujitettiin retken yhteydessä.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen metsähistoriakonferenssi järjestettiin Ruotsissa, Uumajassa ja Lyckselessä 20. - 24.elokuuta. Siihen osallistui viisi suomalaista. Konferenssin järjestäjinä toimivat Skogsmuseet Lycksele ja Skogshistoriska Sällskapet. Tapahtuman teemana oli "Saamelaisten ja muiden varhainen boreaalisen metsän käyttö". Konferenssin esitelmät valottivat teemaa monipuolisesti.

Juhlaseminaari

Metsähistorian Seura täytti 20 vuotta joulukuussa 2014. Helsingissä Säätytalolla järjestettiin juhlaseminaari, jossa pitivät esitelmän Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä ja Metsä Groupin toimialajohtaja Juha Mäntylä. Esitelmät käsittelivät Suomen metsätalouden kehitystä aiempaa kehitystä, tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä, mm. tekeillä olevien mittavien tehdasinvestointien vaikutuksia metsätalouteen. Tilaisuuteen kuului myös juhlavastaanotto. Paikalla oli 87 henkeä, seuran jäseniä ja muita yleistä kutsua noudattaneita.

Metsämiesten Säätiöltä saaduilla apurahoilla oli ratkaiseva merkitys seuran juhlavuoden tärkeimmille aktiviteeteille, 20-vuotisjuhlaseminaarin toteuttamiselle ja Vuosilustossa julkaistun historiikin tuottamiselle.

Yksityiskohtaisempia tietoja Metsähistorian Seuran toiminnasta löytyy jäsenlehti Susikosta, joka on luettavissa seuran verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tapani Tasanen, Metsähistorian Seura, tapani.tasanen(at)seamk.fi, puh. 040 830 4132

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.