Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Biotuotetekniikan insinööriopiskelijoiden opintomatka Vancouveriin

keskiviikkona, 03.06.2020

Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan opiskelijat tekivät maaliskuussa opintomatkan Kanadan Vancouveriin. Opintomatkan aikana pääsimme tutustumaan päiväksi British Columbian yliopistoon ja vierailemaan heidän Forest Sciences -laitoksella, jossa kuulimme biotuotteiden instituution operaatiojohtajan Titichai Navessin mielenkiintoisen esityksen biotuotteista ja niiden kaupallistamisesta, sekä tutkija Elina Niinivaaran esityksen tutkimustyöstä Forest Sciences -laitoksella.

Vancouverissa pääsimme myös vierailemaan Lulu Island Wastewater Treatment -laitoksella, jossa saimme kuulla kattavan esityksen jäteveden puhdistuksesta yleisesti Kanadassa ja veden puhdistuksen tärkeydestä ympäristönäkökulmasta. Vieläkin monissa kaupungeissa jätevesi ajetaan esimerkiksi mereen ilman minkäänlaista käsittelyä. Lulu Island jätevedenpuhdistamo toimii hyvänä esimerkkinä jäteveden oikeanlaisesta puhdistuksesta ja siitä syntyvien jätteiden käsittelystä. Jätevedenpuhdistamolla syntyvää lietettä hyödynnetään muun muassa maaperän lannoittamisessa. Lietettä ei voi kuitenkaan sellaisenaan käyttää vaan lannoittamiseen tarkoitetun lietteen tulee täyttää tietyt laatu- ja hygieniakriteerit. Halutut kriteerit voidaan saavuttaa esimerkiksi biologisesti mädättämällä, kemikaalien avulla tai fysikaalisesti polttamalla. Tietoiskun jälkeen lähdimme ohjatulle tehdaskierrokselle, missä pääsimme näkemään koko jätevedenpuhdistusprosessin vaihe vaiheelta.

Opintomatkan muut kohokohdat pitivät sisällään mm. Vancouver Canucks vs New York Islanders -NHL-ottelun, laskettelua Grouse Mountainilla, kierroksen Shannonin vesiputouksella, Mt. Whister-vuorella ja Capilanon riippusillalla. Vancouverissa sää oli suotuisa ja maisemat jylhine vuorineen sekä metsineen olivat suorastaan mykistäviä.

Alunperin suunniteltu vierailu Seattlen puolella jouduttiin jättämään matkasuunnitelmasta pois koronatilanteen takia. Seattlessa meitä olisi odottanut vierailut International Paperin Global Cellulose Fiber Innovations -laitoksella ja Hancock Forest Managementin hakkuualueella.

Opintomatkalle osallistui 16 biotuotetekniikan opiskelijaa. Opintomatka toteutettiin opiskelijavetoisesti osana julkaisu ja opintomatka -projektia, joka huipentui opintomatkaan ja Biohub Annual 2020 -julkaisun tekemiseen. Rahoitus matkaa sekä julkaisun tekemistä varten kerättiin myymällä mainos- ja artikkelitilaa julkaisuun. Julkaisu postitettiin toukokuussa kaikille Puunjalostajakillan jäsenyrityksille, sekä muille julkaisun toteutumisessa avustaneille tahoille. Metsämiesten Säätiön myöntämä rahoitus mahdollisti opintomatkamme Kanadaan.

Lisätietoja:

Opiskelija Saara Johansson, Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan insinööriopiskelijat ry,
saara.johansson(a)tuni.fi, puh. 0442174375

Opiskelija Juho Pitkäniemi, Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan insinööriopiskelijat ry,
jpitkaniemi92(a)gmail.com, puh. 0400499378

https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/biohub_annual/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.