FutureForest2040 webinaari syksyllä “Metsästä on moneen: Mitä tulevaisuudelta voi odottaa ja mitä työllisyysmahdollisuuksia on luvassa?”

torstai, 10.06.2021

Metsämiesten Säätiön rahoittama FutureForest2040 -tutkimushanke järjestää syksyllä webinaarin, joka on kohdennettu metsäalan toimijoille ja tulevaisuuden ammattilaisille. Webinaarissa esitetään oman osaamisen, verkostojen sekä yritysten kehittämiseksi skenaariotyön tuloksia metsäalan kehityksestä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä niiden vaikutuksia työllisyystarpeiden kehitykseen ja talousnäkymiin. Webinaarin päätarkoitus on tuoda toimijat ja tulevaisuuden osaajat yhteen pohtimaan, kuinka konkreettisesti vastata uusiin tarpeisiin sekä antaa tietoa metsäalan monimuotoisista ammatillisista ja liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Uudet tuulet näkyvät niin yritystoiminnassa kuin koulutuksessa.

FutureForest2040 -hankkeen tulokset näyttävät, että avainsana metsäalalla on moninaisuus: puupohjainen tuotantopaletti monipuolistuu, sillä parhaiten kiertotalousmaailmassa pärjäävät ne metsäsektorin osat, jotka pystyvät yhdistymään muiden toimialojen kanssa. Digitalisaatio, teknologiakehitys ja vienti korostuvat kaikissa skenaarioissa. Näin ollen myös soveltavilla aloilla toimiville insinööreille on huutava tarve tulevaisuudessa niin IT:n, metsänhoidon, puurakentamisen, tuotantotalouden kuin biokemiankin saroilla. Metsienhoitoon tarvitaan myös entistä enemmän uusia suunnittelupalveluja, sillä metsänomistajien vaihtoehdot kasvavat.

Webinaarissa on huomioitu koko arvoketju metsästä kierrätykseen ja jokaiselle löytyy kiinnostava teema: 
-Metsänomistajat, metsänhoito ja -suunnittelu
- Mekaaninen metsäteollisuus (tai Puutuoteteollisuus)
-Kemiallinen metsäteollisuus (tai Paperi- ja massateollisuus)
-Sivuvirtaliiketoiminta ja jätepuun mahdollisuudet
-Digitaaliset ratkaisut ja palveluliiketoiminta

Laita siis varaus mieleen ja tule syksyllä 2021 mukaan keskusteluun! Jaamme tarkan ajankohdan kera kutsulinkin elo-syyskuun aikana.

Euroopan metsäinstituutin ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen yhteinen FutureForest2040-hanke mallintaa metsäalan tulevaisuusnäkymiä vuoteen 2040. Hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaisuuden skenaarioiden vaikutuksia Suomen metsäsektoriin ja koko kansantalouteen sekä toimialoihin, keskittyen erityisesti myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa tarkennetaan skenaarioita Suomen osalta aluetasolla, pyritään identifioimaan tulevaisuuden kannalta potentiaaliset, täysin uudet metsäpohjaiset palvelut ja tuotteet sekä arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia työllisyyteen ja Suomen kansantalouteen.

Lisätetoja:
Janni Kunttu, Post-doc researcher, European Forest Institute, janni.kunttu@efi.int, 0503097935

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.