Lusto kutsuu mukaan – Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle

tiistai, 9.02.2021

Suomalainen metsäsuhde tarkoittaa ihmisen muuttuvaa ja yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhde on osa identiteettiä, joka kehittyy elämän varrella ja voi ilmetä eri tavoin eri rooleissa tai ympäristöissä. Metsä erityislaatuisena luonnon- ja kulttuuriympäristönä erottaa metsäsuhteen luontosuhteesta.

Suomen Metsämuseo Lusto on kehittänyt metsäsuhdeajattelua pitkäjänteisesti. Vuonna 2020 alkaneessa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa Lusto laajentaa tätä työtä ja kutsuu yhteisöjä, kansalaisia, liikkeitä ja ryhmiä viemään suomalainen metsäsuhde Unescon kansainvälisen elävän perinnön listalle saunakulttuurin perässä. Haku käynnistyy aiehaulla 2021 syksyllä ja varsinaisella haulla 2023.

Merkittävä metsäsuhde

Suomalaiset ovat aina olleet vuorovaikutuksessa metsäluonnon kanssa. Moniulotteinen metsäsuhteemme onkin ikivanha ja kansallinen syväjuuri, joka etenee vaaka- ja pystysuunnassa.

Metsäsuhde voi olla käytännöllinen tai romanttinen, se voi liittyä metsän omistamiseen, työhön tai vapaa-aikaan. Läheisin metsä voi olla marja-, halko- tai hirvimetsä.

Lusto kutsuu yhteisöt mukaan

Lusto toimii valtakunnallisesti tukikohtanaan Punkaharju, ja sen tehtävänä on vahvistaa ihmisten suhteita metsään. Museon sidosryhmät muodostavat laajan verkoston. Lustolla on ainutlaatuista tietoa ja osaamista menneisyyden metsäsuhteista, joista kertovat kuvat, esineet ja muistot.

Suomalainen metsäsuhde ansaitsee tulla nähdyksi ja juhlistetuksi. Lusto kutsuu mukaansa kaikkia yhteisöjä ja yksilöitä, joille metsä on osa elämää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi suomalaisen metsäsuhteen kulttuuripiirteet ja kerätä todisteet siitä, miten kattavasti metsä elämässämme näkyy. Lusto kerää yhteisöt mukaan ja käynnisti syyskuussa 2020 metsä-minä-viestintäkampanjan.

Elävä perintö

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten ja yhteisöjen elämässä, arjessa ja juhlassa; se on jotakin merkityksellistä, jota ihmiset ja yhteisöt haluavat vaalia elämässään ja siirtää eteenpäin. Luston aloitteesta suomalainen metsäsuhde liitettiin Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon ensimmäisten ilmiöiden joukossa vuonna 2017.

Elävän perinnön kansallinen luettelo:
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo

Luston Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Haluatko sinä tai yhteisösi liittyä mukaan elävän perinnön työhön?

Ota yhteyttä:

Asta Vaittinen, museopedagogi, Lusto– Suomen Metsämuseo,+358 444910610, asta.vaittinen(a)lusto.fi

Johanna Lehto-Vahtera, projektipäällikkö, Lusto – Suomen Metsämuseo, +358 44 080 0227, johanna.lehto-vahtera(a)lusto.fi

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.