Matkalla kohti metsämaailmaa- hankkeen julkaisu valmiina

keskiviikko, 24.11.2021

Metsät ja luonto. Luontomatkailu ja ympäristökasvatus. Jos meillä olisi paikka, jossa voisi organisoidusti tutustua suomalaiseen metsäluontoon, metsänhoitoon, ja kaiken sen merkitykseen maapallon hyvinvoinnille, millainen tuo paikka voisi olla? Ja miten sellainen saataisiin pystyyn? Näihin kysymyksiin on haettu vastauksia Matkalla kohti metsämaailmaa- hankkeessa vuosina 2020-2021. Vastauksia on koottu samannimiseen loppujulkaisuun. Julkaisu liitteineen on nähtävissä osoitteessa www.kohtimetsamaailmaa.fi

On pohdittu sekä isompaa kuvaa, että käytännönläheistä toimintaa. Eteläpohjalaisen luonto- ja metsämaailman on visioitu olevan tulevaisuudessa kansainvälisesti tunnettu ja Suomen paras toiminnallisen ympäristökasvatuksen keskittymä. Samalla se olisi matkailijoita palveleva luonto- ja , metsäkulttuurikohde, ja merkittävä koulutus- tutkimus- ja kehittämisalusta kansallisille ja kansainvälisille alan toimijoille. Käytännössä tämä tarkoittaisi havaintokohteita maastossa, sekä niihin liittyvää, laadukasta tieto- ja tarinasisältöä. Ja hyvin organisoitunutta palveluverkostoa, yhdistelmää sekä yleishyödyllisestä että kaupallisin ehdoin toteutuvasta
toiminnasta. Taloudellista tarkastelua on tehty eri näkökulmista.

”Onhan täällä tätä metsää, mitäs erikoista siinä on?” Hankealueena on ollut Alavus, Ähtäri sekä Soini. Metsät ovat olleet tärkeä osa elämää aikojen alusta saakka. Vilkkaana käytävä metsäkeskustelu on erityisesti saanut hanketiimiin vauhtia. Metsiin ja luontoon liittyvälle viestinnälle ja ympäristökasvatukselle on tarvetta. Metsät linkittyvät tavalla tai toisella meidän kaikkien arkeen, ja ovat mittaamattoman arvokas voimavara sekä hankealueella, että koko Suomessa.

Keskeistä onkin opastaa vierailijoita tiedon ja kokemusten äärelle, havainnoimaan, kyselemään ja oivaltamaan. Ja tietenkin virkistymään, rentoutumaan ja nauttimaan. ”Kokonaisuus on erittäin laaja, mutta perustavoite olisi luoda Suomeen paikka, jossa vierailija voisi tutustua puolueettomasti kaikkien osapuolten tietoon ja erilaisiin näkökulmiin metsien ja luonnon tilasta ja hoitamisesta. Paikka, jossa tulisi tutuksi niin talousmetsät kuin suojellut metsät, kasvit, kuin eläimetkin. Mitään näkökulmaa ei tuoda esiin ainoana oikeana, vaan meillä olisi Suomessa alue, jossa voi kävijä itse tutustua erilaisiin metsäympäristöihin, katsoa ja kokea.” Näin tiivistää Ähtärin Zoo Resort Oy:n puheenjohtaja Risto Sivonen.

Ajatusta Luonto- ja metsämaailmasta on kehitetty Ähtärissä eri tahojen yhteistyönä, biodiversiteetin ja ympäristötieteen asiantuntijan, professori Jukka Salon aloitteeseen pohjautuen. Hanketta on vienyt eteenpäin Ähtärin Zoo Resort Oy, yhdessä asiantuntijakumppaneidensa kanssa. Yhteistyössä ovat olleet mm. Ähtärin eläinpuisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Haaga-Helia, ja Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo.Tukena on ollut asiantuntijaverkosto eri korkeakouluista, ja paikallistuntemusta tuomassa joukko ahkeria talkoolaisia. Hanke liittyy EU:n Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020, ja se on saanut Leaderrahoitusta Kuudestaan ry:ltä. Kokonaiskustannukset ovat olleet 70 000€. Julkisen rahoituksen osuus on ollut 80%, josta EU:n osuus 23 520€. Yksityisestä rahoituksesta osa on toteutunut talkootyön muodossa. Lisäksi hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Tiina Tarkkonen, Ähtärin Zoo Resort Oy, tiina.tarkkonen(a)ahtarizoo.fi, puh. 044 978 4042
www.kohtimetsamaailmaa.fi
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.