Metsäalan koulutuksen laatua mitataan - nyt tulokset nähtävissä sähköisessä tulospalvelussa

torstai, 27.05.2021

TTS Työtehoseuran rakentamassa sähköisessä tulospalvelussa ovat nyt metsätalousinsinöörikoulutuksen kolmen laatumittauksen tulokset vuosilta 2011- 2019. Tulosten perusteella mti-koulutuksen laatu on vuosikymmenen aikana parantunut, mutta oppilaitosten väliset erot samanaikaisesti kasvaneet. Tutustu tarkemmin https://ttsmetsa.fi/mittarit

Julkisen, valmistuneita palkkaaville työmarkkinoille ja hakijoille tarkoitetun tulososion lisäksi palvelussa on tarkempaa tietoa oppilaitoskäyttöön. Kaikilla metsäalan opettajilla on mahdollisuus saada suojattuun oman oppilaitoksensa aineistoon henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Myöhemmin tänä vuonna tullaan julkaisemaan vastaava palvelu metsätieteiden maisterikoulutuksesta ja metsäkonekoulujen osalta se otetaan käyttöön vuonna 2022.

Metsäala edelläkävijä toimintasektorinsa koulutuksen laadunvarmistuksessa
Metsäalan koulutuksen laatumittaristolla seurataan ainoana koulutusalana saavutettuja oppimistuloksia, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä valmistuneiden laadullista työllisyyttä. Mittarit on kehitetty Metsämiesten Säätiön tuella ja yhteistyössä alan laajan toimijaverkon kanssa vuosina 2011 - 2017. 
Työ on jatkunut vuodesta 2018 nelivuotisella, maa - ja metsätalousministeriön rahoittamalla pilottivaiheella osana Kansallista metsästrategia 2025 - ohjelmaa.

Tavoitteena työllä on alan koulutuksen laadunvarmistuksen lisäksi saada alalle hakeutumaan pienentyvien ikäluokkien paras opiskelija-aines osoittamalla hakijoille läpinäkyvästi alan koulutuksen laatu sekä työllistymisluvut.

Lisätietoja:
Eila Lautanen, kehittämispäällikkö, TTS Työtehoseura, eila.lautanen@tts.fi , 044 714 3686 
Riitta Kilpeläinen, tutkija, TTS Työtehoseura, riitta.kilpelainen@tts.fi, 050 3087535
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.