Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan opiskelijan opas työelämään

torstaina, 10.09.2020

Kuva

Puuhuolto.fi-opasmateriaali on täydentynyt Kohti työelämää -oppaalla, joka on tarkoitettu erityisesti metsäalan opiskelijoille. Oppaassa käydään läpi opiskelijan siirtymistä työelämään, mitä taitoja hän tarvitsee ja miten taitoja voi kehittää. Opas on tehty osana Metsähyvinvointi-hanketta, jota rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Materiaalia varten haastateltiin metsäalan työnantajia, opettajia ja ammattiliittojen edustajia, ja näiden haastatteluiden perusteella kerrotaan työnantajien näkökulmasta, mitä taitoja he odottavat työntekijöiltä.

Oppaassa on käytännönläheisiä ohjeita sekä työnhakemiseen että työelämätaitoihin. Esimerkiksi oman osaamisen tunnistaminen ja esilletuominen on edellytys työnhaussa menestymiselle, mutta näistä taidoista on paljon hyötyä myös itse työelämässä. Työelämätaitojen teemoja ovat esimerkiksi viestintä ja vuorovaikutus, itseohjautuvuus, motivaatio ja hyvinvointi.

Materiaali on suunnattu erityisesti metsäalan opiskelijoille, mutta se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Materiaalin avulla halutaan parantaa metsäalan opiskelijoiden valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Puuhuolto.fi: Kohti työelämää -opas

Lisätietoja

Laura Kammonen
040 570 4777
etunimi.sukunimi@metsateho.fi
Metsäteho Oy

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.