Metsäalan työturvahanke kokoaa alan huippuosaajat opetuksen kehittämiseen

maanantaina, 14.06.2021

Metsämiesten Säätiö rahoittaa laajan metsäalan työturvallisuushankkeen opetuksen kehittämiseksi ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi. Hanke jalkauttaa ajantasaisimmat tiedot, keinot ja työvälineet työturvallisuusosaamisesta kaikkiin metsäalan opetusta tarjoaviin kouluihin.

Hankkeessa tuotetaan interaktiivisia opetusvideoita kaikille koulutusasteille, sekä työkirja ennakoivaan työturvallisuuteen. Videot ja työkirja tukevat toisiaan ja  tarjoavat käytännöllisiä apuvälineitä työturvallisuuden opetukseen ja oppimiseen.
 
Hanketta koordinoi ja hallinnoi yhdessä HAMK ja Metsäkoulutus ry. Lisäksi hanketyökumppaneita ovat Hämeen ammatti-instituutti, Karelia ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Metsäteho, Työturvallisuuskeskus sekä Ajatuspari Oy.
 
Materiaalien teko käynnistyi syksyllä 2020 Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöllä. Opinnäytteessä tehdyllä kysely- ja haastattelututkimuksella kartoitettiin työturvallisuusopetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita tuotettavien opetusmateriaalien tueksi. Hanke osallistaa kaikki Suomen metsäalan opetusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä yliopistot yhteisen opetusmateriaalin tuottamiseksi. Turvallisen työkulttuurin omaksuminen alkaa jo opiskeluaikana. Työturvallisuusosaaminen nähdään keskeisenä kilpailuvalttina työmarkkinoilla.
 
Materiaalit tulevat Metsätehon puuhuolto.fi -sivuille käytettäväksi avoimesti. Lisäksi tullaan järjestämään tulosten jalkauttamisseminaari syksyllä 2021. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa, mutta useita jatkohankkeita on jo suunnitteilla.
 
Lisätiedot hankkeesta:
Nina Kokkonen, projektipäällikkö, nina.kokkonen@hamk.fi, puh. 050 5974 019
Teemu Varjonen, tutkimusassistentti, teemu.varjonen@hamk.fi, puh. 041 5390 799
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.