Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsämaasta se taimikin ponnistaa

keskiviikkona, 23.06.2021

Metsämaa on keskeisessä roolissa vaikuttaen metsäekosysteemin toimintaan ja ympäristömuutoksiin. Se on osallisena metsän tarjoamien ekosysteemipalveluiden toiminnoissa, toimii merkittävänä hiilen varastona, sekä veden, maa-aineksen, ravinteiden ja haitta-aineiden pidättäjänä. Maaperätiedon hallinta onkin oleellista metsänhoidon toimenpiteissä. Metsää on siis syytä ymmärtää pintaa syvemmältä. Metsäalan toimijat tarvitsevat enemmän tietoa metsämaan erilaisista ominaisuuksista ja prosesseista. Hankkeessamme koostammekin heidän käyttöönsä avoimen opetusmateriaalin metsämaan ja kestävän metsänhoidon keskeisistä näkökulmista ja kysymyksistä. 

Metsämaa helposti omaksuttavaan muotoon opetuksessa

Tuotamme Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa metsäalan opettajille tietoa metsämaan erilaisista piirteistä ja niiden vaikutuksesta mm. ilmastonmuutokseen ja metsänhoidon käytännön toimenpiteisiin. Opetusmateriaali tuo metsämaatiedon helposti omaksuttavaan muotoon. Materiaali vähentää metsäopettajien omaa työtä tiedonhankinnassa ja opetusmateriaalin kokoamisessa. Tavoitteena on, että materiaalin sisältö jalkautuu opettajien kautta oppilaitosten metsäopiskelijoille ja parantaa heidän valmiuksiaan ymmärtää metsämaan ja metsänhoidon yhteyksiä omassa tulevaisuuden työkentässä. 

Opetusmateriaali avoimesti käytössä

Hankkeen kotisivuille kokoamme kaikille avoimen tietopaketin. Metsäalan ammattilaiset ja metsänomistajat saavat tietoa metsämaan erilaisista piirteistä ja niiden vaikutuksesta mm. ilmastonmuutokseen ja metsänhoidon käytännön toimenpiteisiin. Tämä auttaa suunnittelemaan toimenpiteet entistä paremmin ja tukee siten kestävää metsänhoitoa. Teemme materiaalin sellaiseen muotoon, jota käyttäjä voi halutessaan muokata omien tarpeidensa mukaisesti. Työtä on kommentoimassa työryhmä sekä metsäalan opettajia. Näin varmistetaan materiaalin soveltuvuus. Tulokset esitellään Tapion koordinoimassa Metsämaa-webinaarissa, joka kokoaa myös ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijaesityksiä koskien metsämaata ja kestävää metsänhoitoa.

Metsässä työssä ja vapaa-ajalla

”Metsä tarjoaa minulle ennen kaikkea työtä ja virkistymistä. Kaupunkimetsien olemassaolo on minulle hyvin tärkeää ja käynkin usein metsässä lenkkeilemässä. Tämän lisäksi retkeilen ja aloittelen myös uudelleen vanhaa harrastustani metsästystä. Metsien tärkeyttä suomalaiselle yhteiskunnalla on korostettu minulle jo lapsesta saakka ja tätä samaa haluan korostaa myös omille lapsilleni”, kertoo hankkeen vetäjä Tiina Törmänen omasta metsäsuhteestaan. 

Metsäsuhteeni on muuttunut ajan myötä hyvinkin paljon. Aikoinaan se oli enemmän metsien moninaista virkistyskäyttöä ja maanpäällisestä metsästä nauttimista. Nykyään ymmärrän enemmän metsämaan monimuotoisuudesta ja kohdennan yhä useammin havainnointia pinnan alle. Metsäsuhteeni moninaistuu koko ajan, koska työni kautta pääsen tutustumaan tähän kiehtovaan systeemiin tarkemmin ja erilaisista näkökulmista. 

Täydellisen maannoksen äärellä

”Yhtenä metsäharrastuksenani on myös maannoskuoppien kaivaminen. Tulen varmasti muistamaan ikuisesti sen hetken, kun näin Puolan matkalla täydellisesti muodostuneen podsol-maannoksen. On uskomatonta, että luonto voi saada aikaan jotain niin järisyttävän hienoa!”, kertoo Tiina parhaasta metsäkokemuksestaan.

Nyt kaikilla suomalaisten moninaisten metsäsuhteiden perinteitä ja nykyisyyttä arvostavilla yhteisöillä, yhdistyksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus tukea sen viemistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2023. Mietihän hetki omaa metsäsuhdettasi ja lähde tukemaan kampanjaa käymällä allekirjoittamassa lomake osoitteessa www.lusto.fi/unesco. Haastathan myös tuttaviasi kertomaan omista metsäsuhteistaan sekä allekirjoittamaan! 

Lisätietoja:
Tiina Törmänen, Tapion metsänhoidon ilmastoasiantuntija, 050 466 4510, tiina.tormanen@tapio.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.