Metsäopettajien Akatemia – innostavaa oppimista tulevaisuuden tekijöille

tiistai, 2.02.2021

Toinen metsäalan opettajille tarkoitettu Metsäopettajien Akatemian kurssi käynnistettiin tammikuussa. Metsäopettajien Akatemian rahoittajana toimiva Metsämiesten Säätiö haluaa kasvattaa opettajien työn arvostusta sekä lisätä opettajien työssä jaksamista ja uusien opetusmenetelmien omaksumista. ”Idea Metsäopettajien Akatemiasta on syntynyt Metsämiesten Säätiön strategiatyöstä ja Säätiön halusta nostaa metsäalan opettajien tärkeän työn arvostusta”, kertoo Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Kurssin tavoitteena on antaa alan opettajille lisää työkaluja innostavaan ja tehokkaaseen opettamiseen. Ensimmäiselle kurssille osallistuneet kiittivät kurssisisällön lisäksi alan muiden opettajien tapaamista ja vertaisoppimista, joihin on harvoin mahdollisuus. Onkin tärkeää, että lähitapaamiset ja jatkuva vuorovaikutus saadaan pidettyä itsenäisesti tapahtuvan oppimisen rinnalla koko kurssin ajan.

Akatemiasta tehdyn evaluoinnin perusteella kurssin sisältö oli onnistunut. Motivaatio pysyi korkeana koko kurssin ajan, ja haastavuuden taso oli sopiva. ”Suureksi onnistumiseksi luen myös kurssin oppimisvaikutukset pidemmällä aikavälillä: puoli vuotta kurssin loppumisen jälkeen osallistuneet kokivat edelleen kurssin annin olleen erittäin hyödyllistä ja kurssin antaneen uusia välineitä työn ja vuorovaikutuksen tueksi”, kertoo kurssin pääkouluttajana toimiva professori Kirsti Lonka. Ensimmäiselle kurssille osallistunut Tampereen seudun ammattiopiston lehtori Janne Ruokonen oli tyytyväinen kurssiin: ”Suosittelen kurssia aivan ehdottomasti kaikille alan opettajille. Kurssilta sai paljon käytännön työhön ja uusien oppilaiden kohtaamiseen.”

Nyt keväällä 2021 järjestettävä kurssi kestää kevätlukukauden. Kurssi on rakennettu niin, että se on mahdollisuus toteuttaa tulevaisuudessa niin monta kertaa kuin on tarve.

Kurssin evaluointiraportti ja verkkosivut: Metsätehon raportti 260 ja Metsäopettajien Akatemian verkkosivu 

Mikä Metsäopettajien Akatemia?
Ensimmäinen Akatemian kurssi ”Tulevaisuuden taidot – sulautuva koulutus metsäalan opettajille” järjestettiin 2020, ja toinen pidetään keväällä 2021. Kurssilaisina on 20 metsäalan opettajaa ympäri Suomen. Osallistujia on kaikilta metsäalan koulutustasoilta Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista. Kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen opettaja on saanut työkaluja innostavaan ja tehokkaaseen opettamiseen. Teemoina ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka.

Hankkeen rahoittajana on Metsämiesten Säätiö. Kurssin järjestäjinä toimivat Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry.

Lisätietoja:
Heikki Pajuoja, toimitusjohtaja, Metsäteho Oy, 040 528 4359
Ilari Pirttilä, toimitusjohtaja, Metsämiesten Säätiö, 050 598 9920
Ville Manner, toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry, 050 3315425

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.