Metsätalousinsinöörin koulutus ja ammatti tutuksi

torstai, 8.01.2015

Metsätalousinsinöörikoulutuksen markkinointihankkeessa on tavoitettu tähän mennessä n. 3 000 oppilasta ja opiskelijaa ympäri Suomen. Hankkeessa ovat mukana kaikki metsäalan opetusta antavat ammattikorkeakoulut, joista jokainen on toteuttanut metsätalousinsinöörin koulutuksen ja ammatin sekä metsäalan yleistä markkinointia positiivisella asenteella mm. lukioihin, peruskouluihin sekä ammattiopistoihin.

Käytännön markkinointitoimien toteutus on tehty kouluvierailuilla sekä järjestämällä metsäisiä teemapäiviä aidossa metsäympäristössä. Lisäksi on osallistuttu messuille ja muihin markkinointitapahtumiin. Markkinoinnin toteuttajina ovat olleet jokaisen amkin 2.-4. vuoden metsätalouden opiskelijat. Yhteensä mukana on ollut vuonna 2014 n. 150 mti-opiskelijaa sekä 15 amkien henkilökunnan edustajaa. Hankkeessa on siis toteutettu aktiivisesti projektitoiminnan integrointia opintojaksoihin.

Yhteistyökumppanit ja työnantajat metsäalalta ovat olleet mukana tapahtumien järjestelyissä ja oppilaitosvierailuilla kertomassa metsäalasta ja metsätalousinsinöörin ammatista ja työtehtävistä: Metsähallitus, Metsäkeskus, Metsä Group, Stora Enso, MHY, metsäpalveluyritykset ja 4H. Lisäksi yhteistyötä on tehty Suomen Metsäyhdistyksen Metsä Puhuu -hankkeen sekä Työtehoseuran mti-koulutuksen sisällönkehittämishankkeen kanssa.

Hankkeen tuloksena on saavutettu tähän mennessä

  • positiivisen tietoisuuden lisääntyminen metsätalousinsinöörikoulutuksesta, ammatista, työmahdollisuuksista ja työllistymisestä
  • positiivisen kuvan antaminen metsäalasta
  • nuorten kiinnostuksen herääminen metsäalasta ja alan ammattikorkeakoulutasoisesta opiskelusta
  • metsätalousinsinööriopiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä viestintä- ja esiintymistaidon lisääntyminen
  • projektityön integrointi opintojaksoihin
  • käytännön ja työelämälähtöisen tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen saattaminen osaksi
  • metsätalousinsinöörin opintoja
  • yhteistyön syventyminen amkien välillä
  • yhteistyön syveneminen ja kumppanuuksien syntyminen työnantajien kanssa.

Hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden mukaan markkinoinnin toteuttaminen on ollut positiivista sekä omaa osaamista ja ammattitaitoa kehittävää. Ryhmä- ja projektityöosaaminen on lisääntynyt, samoin kuin viestintä- ja esiintymistaidot. Metsäisten tapahtumien järjestäminen on ollut mukavaa ja kohderyhmän sekä työnantajien kohtaaminen mielenkiintoista ja haasteellistakin. Haasteellisten asioiden ja tehtävien hoito on nähty kasvattavana, eikä sitä ole koettu vaikeaksi (esim. yhteydenotot työnantajiin). Työnantajilta ja kohderyhmältä saatu palaute on ollut positiivista ja opiskelijat on otettu hyvin vastaan eri oppilaitoksissa.

Metsäopetus.fi-sivusto on päivityksen alla amkien osalta. Myös opintopolku.fi-sivuston päivitys on meneillään, samoin kuin jokaisen amkin omien sivujen ajanmukaistaminen.

Hanketta ovat olleet rahoittamassa Metsämiesten Säätiö (43 %), Marjatta ja Eino Kollin Säätiö (36 %) sekä Rasin Säätiö (21 %).

Lisätietoja:

Koulutusvastaava Jussi Soppela, Lapin ammattikorkeakoulu, jussi.soppela(at)lapinamk.fi

Projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen, Lapin ammattikorkeakoulu,
anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.