Opinnäytetyö: Metsän kasvu selville droonikuvauksella

torstai, 1.07.2021

Käyttämällä kahden eri ajankohdan kaukokartoitusaineistoa voidaan ennustaa puuston kasvua. Tässä tutkimuksessa käytettiin uutta droonikuvausta ja vanhempaa Maanmittauslaitoksen avointa laserkeilausdataa.

Droonikuva-aineisto yhdistetään ja kaksiulotteisista kuvista saadaan kolmiulotteinen pisteparvi. Pisteparvista saadaan määritettyä tarkasti puuston valtapituus. Näiden aineistojen erotuksesta saadaan laskettua vuotuinen kasvu ja tästä edelleen määritettyä puuston boniteetti eli puuntuotoskyky boniteettikäyriltä. Myös puuston ikää voidaan ennustaa näillä tiedoilla. Tässä tutkimuksessa aineistona oli vain 20 koealaa, joten tulokset ovat suuntaa-antavia. Pituusboniteetin suhteellinen keskineliövirhe oli noin 20 prosenttia. Cajanderin kasvupaikoiksi muutettuna kasvupaikka ennustettiin oikein noin kolmanneksella koealoista ja yliarvioitiin suurimmalla osalla. Iän ennustamisen suhteelliset keskineliövirheet olivat viiden ja kymmenen prosentin välillä.

Pituusboniteetin tuomista Cajanderin kasvupaikkojen rinnalle tulisi Suomessa tarkastella, sillä boniteetti kertoo enemmän puuntuotoskyvystä kuin Cajanderin melko karkea luokitus. Myös eriaikaisen kaukokartoitustiedon käyttämistä tulisi tutkia enemmän. Nykyään on saatavilla jo paljon esimerkiksi laserkeilausaineistoja avoimenakin. Näitä voitaisiin hyödyntää helposti puuston kasvun ennustamisessa.

Hankkeen rahoitus tuli tarpeeseen, sillä kävin keräämässä iän määrityksessä käytettyä kairausaineistoa itse omalla autolla. Minulla oli myös avustaja mukana kirjaamassa tuloksia.

Lisätietoja:

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Petteri Vartiainen, yolopetee(a)gmail.com, puh. 0407209589

Linkki graduun: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25001

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.