Opinnäytetyö: Uiton historia

torstai, 1.07.2021

Kuluneen talven ja kevään aikana tehty opinnäytetyö käsittelee puun uiton historiaa Suomessa. Työ toteutettiin metsätalousinsinööriksi suuntaavassa koulutusohjelmassa lopputyönä. Työn tarkoituksena oli luoda yleisluontoinen katsaus puun uiton historiasta ja sen vähenemisestä merkittävänä uittomenetelmänä.

Lähteenä työssä on käytetty pääasiassa kirjallisuutta, jonka tukena on hyödynnetty internetlähteitä. Lähteiden monipuolisuus takaa työn luotettavuuden. Kirjallisuuteen perehtymisen lisäksi työn aikana tehtiin tutustumiskäyntejä uittotoiminnassa olleisiin rakennelmiin ja laitoksiin paikan päällä.

Opinnäytetyössä aihetta käsitellään uiton synnystä lähtien, josta työ etenee muun muassa paikallisten esimerkkien avulla uittotukikohteisiin sekä muihin rakennelmiin. Työ käsittelee myös uitosta koituvia ongelmia kuten ristiriitoja kalastuksen kanssa. Muiden kuljetusmuotojen suosion nousun syytkään eivät jää epäselviksi: työssä selviää syyt uiton syrjäyttämiselle tärkeimpänä kuljetusmenetelmänä, jona uitto oli saanut olla jopa sadan vuoden ajan. Mielenkiintoisena pohdintana lopussa on mietteitä uiton tulevaisuudesta.

Opinnäytetyölle myönnettiin Metsämiesten Säätiön rahoitus, sillä se katsottiin tärkeäksi ja ulkoisen rahoituksen arvoiseksi hankkeeksi. Hanke ilmentää suomalaista metsäsuhdetta sekä metsäkulttuuriperintöä. Kyseistä uitosta kertovaa katsausta voi hyödyntää yleissivistävänä opuksena kuka vaan, myös metsäalan ulkopuolelta.

Valmis opinnäytetyö on luettavissa osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/502016

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Pinja Partinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, pinja.partinen(a)outlook.com, puh.
0503786398

 

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.