Opiskelijoiden kohtaamisiin taitoja Metsäopettajien Akatemiassa

keskiviikko, 23.06.2021

Metsäopettajien Akatemian tavoitteena on päivittää ja laajentaa metsäopettajien pedagogista osaamista sekä päivittää tietämystä opiskelijoiden kohtaamiseen liittyvistä menetelmistä. Opiskelijan kohtaaminen on tärkeää, jotta opettaja ja opiskelija pystyvät kommunikoimaan tarpeen vaatimalla tavalla. Erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa on perusteltua käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä ja menetelmä on valittava tarpeen ja käsiteltävän opittavan työelämän taidon tai asian mukaan. Akatemian mahdollistaa Metsämiesten Säätiön rahoitus.

Opetuksen laatu kehittyy
Opettajat pystyvät hyödyntämään menetelmiä omassa työssään opetustehtävissä. Opettajien kehittyneet pedagogisten menetelmien hyödyntämistaidot mahdollistavat opiskelijoiden syvällisemmän oppimisen ja entistä osaavamman työvoiman siirtymisen työelämään. Kurssin osallistujat olivat eri asteiden metsäalan opettajia ja hyötyvät koulutuksesta osaamisen lisääntyessä. Lisäksi koko metsäala hyötyy koulutuksesta välillisesti opettajien opetuksen laadun kehittymisen kautta. 

Vaativakin koulutus onnistuu monimuoto-opetuksena
Kurssi järjestettiin osittain lähiopetuksena, osittain etäopiskeluna. Kurssiin sisältyi myös itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Lähiopetuksessa tehtiin käytännönläheisiä ja havainnollisia harjoituksia sekä demonstraatioita eri menetelmistä. Kurssin palaute oli erittäin positiivista ja etäopiskelussa käytetyt menetelmät keräsivät kiitosta osallistujilta.

Lapsuuden metsäkokemukset johtivat alalle
”Metsä on tullut minulle tutuksi lapsesta lähtien sekä harrastusten että myös töiden osalta. Nuorempana aikaa kului marjastaen, rankametsässä ja kun moottorisaha alkoi pysyä kädessä, myös sahaustyöt tulivat tutuksi. Aiempien kokemusten pohjalta päädyin myös opiskelemaan metsäalaa. Nykyisin töiden ohella vietän aikaa metsässä myös patikoiden, retkeillen, marjastaen ja kalastaen”, kertoo metsäsuhteestaan Metsäopettajien Akatemian käynyt Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Markus Korhonen. Metsäsuhteeni on muuttunut jonkin verran ammatillisen näkemyksen lisääntyessä. Olen liikkunut metsässä koko elämäni ajan, mutta ammatillisen tietämyksen ja näkemyksen lisääntyessä metsät näkee nykyään monipuolisena hyvinvoinnin tuottajana.

Ahman kohtaaminen mukava muisto
”Olin joitain vuosia sitten tekemässä maastomittauksia Itä-Suomessa. Palatessani koealalta autolle, huomasin auton lähistöllä suurehkon ruskean eläimen. Kun lähestyin autoa, eläin huomasi minut, ja lähti hyvin vikkelästi liikkumaan takaisin viereiseen metsään. Luulen eläimen olleen Ahma. Tapahtuma on jäänyt mieleen positiivisena metsäkokemuksena. Mielestäni oli hienoa saada näköhavainto Ahmasta luonnollisessa elinympäristössään”, kertoo Markus parhaana metsäkokemuksenaan.

Nyt kaikilla suomalaisten moninaisten metsäsuhteiden perinteitä ja nykyisyyttä arvostavilla yhteisöillä, yhdistyksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus tukea sen viemistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2023. Mietihän hetki omaa metsäsuhdettasi ja lähde tukemaan kampanjaa käymällä allekirjoittamassa lomake osoitteessa www.lusto.fi/unesco . Haastathan myös tuttaviasi kertomaan omista metsäsuhteistaan sekä allekirjoittamaan! 

Lisätietoja:
Markus Korhonen, Lapin ammattikorkeakoulun lehtori, 040 672 5061

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.