Partiossa metsä tutuksi monesta näkökulmasta

keskiviikko, 23.06.2021

Suomalaisten metsäsuhteesta on keskusteltu paljon ja partiossa suhtautuminen metsään näkyykin hyvin monipuolisesti. Metsäosaaminen partiossa -hankkeessa vahvistetaan nuorten partiolaisten osaamista metsistä ja metsäalasta, sekä pyritään aktivoimaan erityisesti 12-22 -vuotiaita partiolaisia viestimään omasta metsäsuhteestaan ja tutustumaan metsiin sekä metsäalaan.  
  
Eväitä partiolaiselle oman metsäsuhteen luomiseen 
Partiolaisen metsäsuhde rakentuu useasta eri näkökulmasta, joita ovat metsien virkistyskäyttö, metsien monimuotoisuus sekä metsä elinkeinona. Oman näkemyksen muodostamiseksi tarjotaan eväitä, mutta tärkeintä on nuorten omaehtoinen tekeminen. Partioharrastuksen puitteissa myös erilaisista näkökulmista voi keskustella rakentavassa hengessä ja partiolaiset usein kiinnostuvatkin luonnosta ja metsistä erilaisista näkökulmista. 
  
Metsämiesten Säätiön rahoittaman Metsäosaaminen partiossa -hankkeen myötä partiolaisille luodaan mahdollisuuksia tutustua metsäalaan ja samalla tunnistaa omaa asiantuntemustaan metsästä eri näkökulmista. Hankkeessa järjestetään metsäalaa uravaihtoehtona esittelevää ohjelmaa osana partion suurtapahtumia. Ohjelmatapahtumien yhteydessä itse tekemisen kautta metsät ja metsäala tulevat nuorille tutuiksi.  

Partion metsäohjelmaan päivitystä
Metsämiesten säätiön aiemmin rahoittaman Partion metsäohjelman myötä monipuolinen metsien käyttö ja siihen perehtyminen on tullut pysyväksi osaksi partio-ohjelmaa. Tässä hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan metsäohjelman toimenpiteitä luomalla toteutusvinkkejä ja materiaalia, jonka avulla metsäaktiviteetit saadaan yhä paremmin vakiinnutettua osaksi partio-ohjelmaa ja ikäkausiryhmien toimintaa erityisesti paikallistasolla lippukunnissa. Työtä tehdään 2021-2022 ja hankkeen lopussa partiossa on tarjolla kiinnostava ja ajantasainen metsäohjelma. Tapahtumien kautta on tavoitettu lapsia ja nuoria, jotka ovat oppineet uutta metsien erilaisista käyttötarkoituksista. 
  
Osana metsäohjelmaa kannustamme järjestämään metsäaiheista tekemistä myös paikallisesti yhdessä metsäammattilaisten kanssa, jolloin on mahdollisuus yhteistyöhön ja toivottavasti myös kiinnostaviin keskusteluihin nuorten partiolaisten sekä alan ammattilaisten välillä. Nuoret saavat ajantasaisen ja monipuolisen käsityksen metsäalasta, minkä kautta he mahdollisesti innostuvat myös harkitsemaan metsäalaa opiskelu- ja uravaihtoehtona. 
  
Partiolainen pienestä pitäen 
”Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni maalla, jossa metsä alkaa omasta kotipihasta. Ensisijaisesti kuitenkin lapsesta asti jatkunut partioharrastus on ylläpitänyt ja kehittänyt omaa metsäsuhdettani. Erityisesti teinivuosina oman partioporukan kanssa tuli retkeiltyä metsässä ympäri vuoden ja säässä kuin säässä”, toteaa Partiolaisten kasvatuskoordinaattori Julia Parkko metsäsuhteestaan. Hän kokee metsäsuhteen muokkautuneen ja kehittyneen vuosien varrella ja erilaisten elämänkokemusten myötä. Viime vuosina ajatuksiin on noussut ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen mahdolliset vaikutukset metsiin. Metsiä ei ajattele enää niin itsestään selvyytenä, kuin ne ovat nuorempana olleet. 
  
Metsä mukana elämässä joka päivä, liity mukaan viemään metsäsuhde Unescon luetteloon 
”Asun lähellä metsää ja ulkoilupolut alkavat melkein takapihalta. Kun samalla metsäalueella liikkuu lähes päivittäin, huomaa hyvin, miten eri vuodenajat ja sää vaikuttavat metsäympäristöön”, Julia kertoo päivittäisestä havainnoistaan. 

Nyt kaikilla suomalaisten moninaisten metsäsuhteiden perinteitä ja nykyisyyttä arvostavilla yhteisöillä, yhdistyksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus tukea sen viemistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2023. Mietihän hetki omaa metsäsuhdettasi ja lähde tukemaan kampanjaa käymällä allekirjoittamassa lomake osoitteessa www.lusto.fi/unesco . Haastathan myös tuttaviasi kertomaan omista metsäsuhteistaan sekä allekirjoittamaan! 

Lisätietoja:
Julia Parkko, Suomen Partiolaisten kasvatuskoordinaattori, julia.parkko@partio.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.