Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro Gradu työ: Koneellisen korjuun työmenetelmät ja korjuujälki kuusikoiden sulan maan aikaisissa harvennuksissa

perjantaina, 13.05.2016

Hankkeen tarkoituksena oli saattaa loppuun Pro Gradu-opinnäytetyö. Esitin työn tutkimussuunnitelman 4.3.2016 maisteriseminaarissa ja viimeistelin kirjallisen työn huhti-toukokuussa 2016. Opinnäytetyön hyväksyminen tapahtuu syksyllä 2016.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2010 käytännön työmailla Heinolassa, Kettulassa (Salo), Lammilla ja Tammelassa. Aineistoa on hyödynnetty vuonna 2013 julkaistussa tieteellisessä artikkelissa Harvesting damage caused by thinning of Norway spruce in unfrozen soil (International Journal of Forest Engineering. Volume 24. Issue 1.).

Metsämiesten Säätiön apuraha mahdollisti työn eteenpäin viemisen ja täysipäiväisen kirjoitustyön syksyllä 2015.

Lisätietoja:

Opiskelija Tuomas Mikkola, tuomas.mikkola(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.