Rakenteelliset muutokset metsäalalla näkyvät jo nyt

maanantai, 1.02.2021

Vaikka materiaalipohjainen tuotantopaletti kasvaa, puulla on tulevaisuudessa edelleen rooli energiatuotannossa – Ei tosin aivan sellaisena kuin tunnemme sen tänä päivänä. Kierrätys ja materiaalituotanto näkyi vahvasti vuoteen 2040 luoduissa skenaarioissa. Siitä huolimatta puupohjainen tuote jossain vaiheessa hyödynnetään energiaksi, kun se ei enää sovellu muuhun. Energiahyöty saadaan todennäköisesti jossain muualla, sillä Suomella oli oletettu edelleen vahva rooli vientimaana myös tulevaisuudessa. Energiakäyttöä on kuitenkin myös täällä: Uudet puupohjaiset biopolttoaineet ja hiilensieppaus ja -hyödyntämisteknologiat korvaavat perinteistä puun polttoa lämmön- ja sähköntuotannossa.

Metsienkäyttö monipuolistuu biodiversiteettitavoitteiden ja suosiotaan kasvattavan luontomatkailun ja virkistyskäytön myötä. Biodiversiteetin hinnoittelun myötä metsänomistajilla voi siis tulevaisuudessa olla useampia tuottoisia hyödyntämistapoja metsilleen, eikä välttämättä tarvitse enää valita suojelun ja talousmetsän väliltä. Toisaalta myös virtuaaliluontomatkailu kasvattaa suosiotaan. Myös teollisuuden sivuvirtojen käytön monipuolistuminen voi lisätä metsänomistajien tuloja. Sivuvirtojen monipuolinen käyttö, varsinkin uusiin tuotteisiin kuten biokemikaaleihin ja sekoitekomposiitteihin oletetaan lisäävän sekä saha- että massateollisuuden tuottoa, joka vastaavasti voi näkyä myös kantohinnoissa. Hankkeen jatkoanalyysissä selviää, tulevatko kuitu- ja tukkipuun hinnat ehkä jopa lähemmäs toisiaan, ja mitä muutokset näiden suhteissa tarkoittaisivat metsänhoidon kannalta. Jatkoanalyysissä myös paneudutaan siihen, miten konkreettisesti mm. arvonlisä ja työllisyys tulevat muuttumaan tulevaisuuden puupohjaisessa tuotannossa vuoteen 2040.

Vuoden 2025 osalta voimme olettaa, että eri tuoteryhmät toipuvat vuoden 2020 koronashokista eri nopeudella. Arviomme mukaan paperin alamäki jatkuu, mutta muiden keskeisten metsäteollisuustuotteiden vientikysyntä palautuu ennalleen. Erityisesti sellun, kartongin ja vanereiden kysynnän kasvu on hyvällä tasolla. Lähivuosien kehitys on siis jatkoa viimevuosine rakennemuutokselle. Toimialatason tarkastelussa suuret tuotantovolyymit peittävät pienemmät, joten se kätkee vuoden 2040-skenaarioiden korostamien uusien tuotteiden mahdollisen esiinnousun. Voidaan kuitenkin nähdä, että massantuotantoon liittyvä kasvu mahdollistaa osaltaan biokemikaaleihin ja polymeereihin perustuvan tuotannon laajenemisen.

Euroopan metsäinstituutin ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen yhteinen FutureForest2040-hanke mallintaa metsäalan tulevaisuusnäkymiä vuoteen 2025 ja 2040. Hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaisuuden skenaarioiden vaikutuksia Suomen metsäsektoriin ja koko kansantalouteen sekä toimialoihin, keskittyen erityisesti myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa pyritään identifioimaan tulevaisuuden kannalta potentiaaliset, täysin uudet metsäpohjaiset palvelut ja tuotteet sekä arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia työllisyyteen ja Suomen kansantalouteen.

FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040-hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Tutkijoiden mietteitä kuulet nyt myös ”PUUPODI – Mitä metsästä tulee?” podcastissa!
https://anchor.fm/futureforest2040

Katso myös projektin esittelyvideo Etlan sivuilta:
https://www.etla.fi/tutkimukset/futureforest2040-suomen-metsaalan-rakenteelliset-muutokset-seka-markkina-ja-tyollisyysnakymat-Hanke Twitterissä: @FForest2040

Lisätietoja: Tutkija Janni Kunttu, janni.kunttu(a)efi.int / 0503097935

Tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, Etla, martti.kulvik(a)etla.fi, puh. 0415433342

https://www.etla.fi/tutkimukset/futureforest2040-suomen-metsaalan-rakenteelliset-muutokset-seka-markkina-ja-tyollisyysnakymat-

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.