Suomalainen metsäsuhde Unescon kulttuuriperinnön luetteloon

keskiviikko, 23.06.2021

Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa innostamme suomalaisia pohtimaan omia metsäsuhteitaan sekä tunnistamaan metsään liittyvää elävää perintöä. Tärkeässä osassa työssämme on suomalaisen metsäsuhteen vieminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, jolloin Suomi tunnetaan maailmalla elävien ja rikkaiden metsäsuhteiden maana. Metsämiesten Säätiön rahoittaman hankkeen vetäjän oma metsäsuhde on varsin hyvinvoiva.

Jokaisella suomalaisella on metsäsuhde 
Tavoitteemme on viestinnällä päästä siihen, että erityisesti yksittäiset kansalaiset ja kolmannen sektorin toimijat pohtivat metsäsuhdettaan ja tunnistavat metsien arvon sekä merkityksen myös tulevaisuudessa niin, että hiilineutraali Suomi 2035 olisi myös kestävien metsäsuhteiden Suomi.

Jalkautumista ja aktivoimista metsäsuhteiden mietintään
Tavoitteenamme on aktivoida kansalaisia, yhteisöjä ja yhdistyksiä tunnistamaan ja jakamaan omia metsäsuhteitaan. Järjestämme metsäsuhteeseen liittyviä työpajoja ja kannustamme kansalaisia elävän perinnön työhön sosiaalisen median kanavissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Luomme entistä laajempia verkostoja, joiden kanssa työtä voi jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet edesauttavat suomalaisten metsäsuhteiden hakemista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon.

Lisää keskustelua ja ymmärrystä
Erilaisten metsäsuhteiden tunnistaminen ja niiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen edistää kansalaisten, yhteisöjen ja metsätoimijoiden metsiin liittyvää vuorovaikutusta ja lisää toimijoiden keskinäistä ymmärrystä. Hankkeemme päättyy vuoden 2023 maaliskuussa, tuloksia syntyy pitkin matkaa kansalaisten ja yhteisöjen lähtiessä mukaan työhön. Metsäsuhteen eteen tehtävä työ ei tule koskaan valmiiksi, ja pidämmekin hanketta avauksena entistä monipuolisemmalle metsiin liittyvän elävän perinnön työlle. Metsäsuhteista puhuminen lisää kansalaisten metsiin kohdistuvaa kiinnostusta, metsien arvostusta ja ymmärrystä metsien monitahoisesta merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Parhaimmillaan metsäsuhdeajattelu lisää myös rakentavaa metsiin liittyvää vuorovaikutusta. 

Hyvinvoiva metsäsuhde on osa jokapäiväistä elämää
”Oma metsäsuhteeni on varsin hyvinvoiva. Olen opiskeluvuosiani lukuun ottamatta asunut aina metsän lähellä, joten metsä on minulle hyvin tuttu ja rakas ympäristö. Kaupungissa asuessani huomasin kaipaavani metsään, ja nykyisin metsä on onneksi osa jokapäiväistä elämääni. Metsässä rauhoitun, rentoudun ja saan asioihin järkevät mittasuhteet”, kertoo hankkeen vetäjä Asta Vaittinen. Metsäsuhteeni on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. Lapsena metsä oli paras leikkipaikka, nykyään se on tärkein keinoni rentoutua. Sienestäminen, marjastaminen ja luonnon ihmettely ovat asioita, joihin en kyllästy koskaan.

Liity mukaan viemään suomalainen metsäsuhde maailmalle
”Olen viime vuosina kulkenut paljon metsässä isovanhempieni kanssa, ja he ovat paljastaneet minulle vuosikymmenten aikana löytämiään sienestys- ja marjastuspaikkoja. Sukupolvelta toiselle siirtyvä tieto on muuten yksi hyvä esimerkki elävästä perinnöstä!”, kuvaa Asta parasta metsäkokemustaan. 

Nyt kaikilla suomalaisten moninaisten metsäsuhteiden perinteitä ja nykyisyyttä arvostavilla yhteisöillä, yhdistyksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus tukea sen viemistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2023. Mietihän hetki omaa metsäsuhdettasi ja lähde tukemaan kampanjaa käymällä allekirjoittamassa lomake osoitteessa www.lusto.fi/unesco . Haastathan myös tuttaviasi kertomaan omista metsäsuhteistaan sekä allekirjoittamaan!

Lisätietoja:
Asta Vaittinen, Metsämuseo Luston museopedagogi, Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanke, 044 491 0610, asta.vaittinen@lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.