Suomi vahvistaa asemiaan kansainvälisessä metsien käytön tuottamien ratkaisujen viestinnässä

maanantai, 8.02.2021

Maailman 15 johtavaa metsä-, ympäristö- ja ilmastotoimijaa (Collaborative Partnership on Forests CPF) ovat yhdistäneet voimansa ja käynnistäneet uusien proaktiivisten viestintäkampanjoiden valmistelun ja toteutuksen osana Sustainable Wood for a Sustainable World (SW4SW) hanketta.

Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö ja FAO-UNECE Forest Communicators Network (FCN) - verkoston puheenjohtaja Kai Lintunen on kutsuttu viestinnän asiantuntijaksi, ohjaajaksi ja toimeenpanijaksi uuden sukupolven SW4SW -hankkeen viestintäkampanjoihin.

Hankkeet vaikuttavat tulevaan ja vahvistavat Suomen kansainvälisen edelläkävijän asemaa yhteistyön ja verkostojen kautta. Ennakoiva viestintä tunnistaa muutoksia ja ohjaa metsäkeskustelua ja vaikuttaa kansainväliseen toimintaympäristöön. Hanke analysoi muutoksia ja tukee Suomen kansainvälistä metsäpolitiikkaa. Metsien ja niiden käytön tuomista ratkaisuista kertominen uskottavassa ja metsäalan ulkopuolelle ulottuvassa laajassa yhteistyössä on tärkeämpää kuin koskaan.

Uudet SW4SW - hankkeen viestintäkampanjat tukevat olennaisesti Kansallisen metsästrategian kansainvälisten tavoitteiden toteuttamista. Viestintä tukee Agenda 2030 -tavoitteita erityisesti vaikuttamalla kansainväliseen ja EU:n metsäpolitiikkaan viestinnän keinoin. Kampanjat vahvistavat kestävän puun käytön ja puutuotteiden arvoketjujen roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa alkavalla YK:n ekosysteemien restoraation vuosikymmenellä 2021-2030.

Koronaepidemia on vahingollisten vaikutustensa ja rajoitusten lisäksi herättänyt kansainvälisiä toimijoita arvioimaan metsien kestävän käytön tulevaa merkitystä. Koronapandemian jälkeisen maailman vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön perustuvan uudelleenrakentamisen viestintämahdollisuudet ovat kasvaneet. Maailmalla kasvaa #buildbackbetter - liike, joka tarjoaa tilaisuuden esitellä kestävää metsien käyttöä tehokkaana osaratkaisuna globaaliin ilmastonmuutokseen ja saavuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintasuunnitelman tavoitteet. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin uusi kertomus, joka muuttaa käsityksiä metsien käytöstä ja antaa sille uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Tämä on myös vahvistanut SW4SW kampanjoiden tukea kansainvälisissä organisaatioissa ja maissa. Kampanjat ovat erinomainen tilaisuus asettaa kestävä metsien käyttö ja puu vaihtoehdoksi fossiilisille tuotteille. CPF on asemoinut SW4SW- viestinnän ”#buildbackbetter” -liikkeen keskeiseksi osaksi.

Koronakriisi on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa yhteiskuntaamme kestävään suuntaan. Viestintähankkeiden suunnittelun ja yhteistyön edetessä ovat uudet, merkittävät kansainväliset sidosryhmät kiinnostuneet laajentamaan yhteistyötä. Ennakoiva viestintä hankkeessa analysoi etukäteen paitsi tulevaisuuden haasteita myös niitä uusia positiivisia mahdollisuuksia metsien käytöstä ja tuotteista viestimiseen, joita kampanjat ja laaja yhteistyö tuottavat ja levittävät. Se auttaa Suomen metsäalaa ottamaan irti suurimman mahdollisen hyödyn tulevaan vaikuttamisesta työskentelemällä aktiivisesti kampanjoiden keskiössä.

SW4SW -hankkeiden pohjustamiseksi ja metsäalan kansainvälisen huomioarvon ja viestintävalmiuksien kasvattamiseksi Kai Lintunen kirjoitti artikkelin aiheesta “Communicating on sustainable forest solutions after COVID-19”. Kutsu yhteistyöhön kuultiin vahvasti. Useat kansainväliset vaikutusvaltaiset organisaatiot kuten International Institute for Sustainable Development (IISD) ja Global Landscapes Forum (GLF) julkaisivat artikkelin julkaisuissaan. Näillä on yhteensä noin 30 000 lukijaa, päätöksentekijöitä ja mielipidevaikuttajia eri sektorien huipulta. Myös www.forestacademy.fi ja EU:n metsäpedagogit julkaisivat sen sivuillaan. Näiden lisäksi forest.fi julkaisi artikkelin. ja Suomen Metsäyhdistys julkaisi sen uutiskirjeessään.

Kansainvälisten organisaatioiden omien julkaisujen ja sosiaalisen median kattavuuden ja aktiivisuuden ansiosta artikkeli levisi viraalisti sosiaalisessa mediassa globaalisti. Sitä tukivat mm. YK ja muut kansainväliset organisaatiot, mukaan lukien FAO, SDG -instituutiot, PEFC International ja PEFC useassa maassa, WWF New Generation Plantations Platform, IUFRO - metsäntutkimuksen globaali kattojärjestö, Kanadan metsäala, Saksan metsäala, Skotlannin metsäala, Irlannin metsäala, suomalaiset yritykset markkinoilla ja Suomessa, Ruotsin metsäteollisuus, Iso-Britannian puurakentamistuoteteollisuus ja bioenergia-ala Euroopassa.

Artikkeli löytyy osoitteesta:
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/communicating-on-sustainable-forest-solutions-after-covid-19/

15 globaalin organisaation Collaborative Partnership of Forests -yhteenliittymä viestii hankkeiden etenemisestä ja tuloksista, laatii tiedotteita ja viestintämateriaaleja oman viestintänsä, verkostonsa, kanaviensa ja alustojensa kautta globaalisti. Alueelliset metsäviestintäverkostot vahvistavat viestiä viidellä mantereella omien kattavien kanaviensa kautta.

Kansainväliset viestintäkampanjat ja kotimainen Metsien Suomi -viestintä hyötyvät toistensa benchmarkaamisesta vertaamalla tietoja ja jalostamalla kampanjoita, rakentamalla edelleen toistensa vahvimmista ja soveltamiskelpoisimmista osista. Metsäyhdistys kertoo myös verkkosivuillaan kampanjoiden etenemisestä. Tiedotteita nostetaan Metsäyhdistyksen toiminnasta kertovaan uutiskirjeeseen, joka leviää laajalle paitsi metsäalalle myös muiden sektorien sidosryhmille,Metsien Suomi -viestinnässä ja forest.fi:ssä.

Suomen johtavan aseman hankkeessa mahdollistaa Metsämiesten Säätiön tuki.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Kai Lintunen, Suomen Metsäyhdistys ry, kai.lintunen(a)smy.fi, puh. 0503512415

toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu, Suomen Metsäyhdistys ry, kirsi.joensuu(a)smy.fi, puh. 0408400642

http://www.fao.org/forestry/sustainable-wood/en/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.