Suoseuran opiskelijatyöpaja nosti esille soiden ja turpeen kestävän käytön haasteita ja ratkaisuehdotuksia

maanantai, 13.12.2021

Suoseuran järjestämä Soiden kestävä käyttö tulevaisuudessa -opiskelijatyöpaja nosti esille soiden, turvemaiden ja turpeen kestävään käyttöön liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia. Viimeaikaiset tutkimukset turvemaiden ojitusten ympäristövaikutuksista ovat lisänneet paineita soiden ekosysteemipalveluiden (metsätalous, maatalous, turvetalous ml. energiaturpeen, kasvuturpeen ja
ympäristöturpeiden tuotanto, hiilensidonta, biodiversiteetti, hydrologia) kestävämpään yhteensovittamiseen. Opiskelijat valitsivat seminaarin alustajien ohjaamina työstettävät ongelmat maatalouden, metsätalouden, turvetuotannon, ennallistamisen ja luonnonsuojelun aihepiireistä. Töissä olivat keskeisinä esillä kosteikkoviljelyn mahdollisuudet, yksityismaiden soidensuojeluhalukkuuden lisääminen, metsänkasvatuskelvottomien soiden jatkokäytön haasteet, ratkaisujen etsiminen rehevien soiden suojelun ja metsätalouden yhteensovittamiseksi, turpeen kasvualustakäytön tulevaisuuden ongelmat ja ratkaisumallit sekä analyysit siitä mitä ongelmia turvetuotannon alasajo aiheuttaa ja millä mekanismeilla elinkeinorakenteen muutosta voisi hallita
oikeudenmukaisuuden kannalta.

Tavoitteenamme oli koota yhteen opiskelijoita -tulevaisuuden suoammattilaisia- ja monen tieteen alan tutkijoita sekä käytännön suoammattilaisia ja osallistaa opiskelijat mukaan tähän keskusteluun. Opiskelijatyöpajahanke koostui suoammattilaisten alustuksista, ekosysteemipalveluihin liittyvistä opiskelijatyöpajoista sekä tulosten esittämisestä yleisöseminaarissa, julkaisemisesta painettuina ja sähköisinä raportteina Suolehden teemanumerossa ja retkeilystä. Alustajia oli viisi tutkijaa ja asiantuntijaa Luonnonvarakeskuksesta, Helsingin yliopistosta, Bioenergia ry:stä ja Metsähallituksesta. Syksyllä hanke jatkui retkeilynä Valkmusan kansallispuiston ympäristön soilla Pyhtäällä Kymenlaaksossa. Tällä retkellä työpajaan osallistuneet opiskelijat ja asiantuntijat ja tutkijat sekä käytännön suoammattilaiset pääsivät ulkoilmassa verkostoitumaan ja keskustelemaan soiden kestävän käytön tulevaisuudesta. Kahdeksantoista
osallistujaa pohti retken monipuolisten kohteiden äärellä soiden ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisen kysymyksiä.

Vierailimme Metsähallituksen Munasuon ennallistamiskohteella, Luonnonvarakeskuksen Hirvijärvensuon jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen kokeella ja tutustuimme Valkmusan kansallispuiston luonnontilaiseen Kananiemensuohon. Oppaina toimivat Markku Suoknuuti, Kaakkois-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksesta sekä Helena Lundén Metsähallituksen luontopalveluista.


Lisätietoja:
dosentti, seuran varapuheenjohtaja Tuula Larmola, Suoseura ry., tuula.larmola(a)luke.fi, puh. 0504659324
https://www.suoseura.fi/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.