Tulevaisuuden liiketoiminta metsänhoitoyhdistyksissä

maanantai, 1.03.2021

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP aloitti 2020 syyskuussa hankkeen, jonka avulla tavoitteena on uudistaa ja yhtenäistää MHY-kentän liiketoimintamallia ja toimintatapoja. Hankkeen työnimenä on “Alaistaidoista Yhteisen Yrittämisen Toimintamalliin – Mhy-johtamisen ja toimihenkilötyön kehittäminen”. Sisäisesti käytämme siitä myös nimeä "TULI - tulevaisuuden liiketoiminta".

Hankkeessa mobilisoidaan tuoreella tavalla jäsenvoima ja koko henkilöstön voima. MHYP:n apuna hankkeessa toimivat MIF, PI-johtamiskoulu ja kyselytutkimuksen yhteydessä Feelback Group.

Hankkeen lähestymiskulmana on toimihenkilöiden hyvinvointi. Tässä pyritään erityisesti löytämään kehitettäviä kohteita arkiseen työhön ja toimintamalleja, joilla helpotetaan tehtävistä suoriutumista ja joiden avulla työmotivaatio saadaan pidettyä korkealla tasolla.

Hankkeeseen valittiin kolme pilottiyhdistystä yhdistyksille suunnatun haun perusteella. Hanke herätti suurta kiinnostusta ja hakemuksia tuli runsaasti. Näiden joukosta valittiin pilottiyhdistyksiksi: Mhy Lounametsä, Mhy Uusimaa ja Mhy Siikalakeus.

Hankkeen alkuvaiheessa on keskitytty kehittämään työkaluja asiakas- ja tuotesegmentoinnin huomioimiseen liikevaihdon analysoinnissa, kerätty tietämystä nykyisestä metsänhoitoyhdistysten toimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä ja aloitettu pilottiyhdistysten taloudellisen suorituskyvyn analysointi. Näiden lisäksi toteutuksessa on tällä hetkellä laaja kyselytutkimus pilottiyhdistysten asiakkaille, jolla haetaan näkemyksiä siitä, millaista toimiminen metsänhoitoyhdisten kanssa on ja mitä asiakkaat toivovat meiltä.

Jo nyt on huomattu, että hankkeelle on tarvetta ja toimintamallien pohtiminen on paikallaan. Operatiivisen toiminnan ja talouden seuranta vaikuttavat suoraan työn tekemiseen ja on tärkeää, että löydetään hyvät toimintamallit. Tällä hetkellä näihin asioihin sisältyy haasteita, jotka kuormittavat toimihenkilöitä. Esimerkiksi haasteena on ollut liikevaihdon analysointi asiakas- ja tuotesegmenteihin jaoteltuna, sillä tiedon analysointi vaatii eri järjestelmistä peräisin olevan datan koostamista sovittuun formaattiin. Kyseessä on suuret tietosisällöt ja niiden käsittelyssä on manuaalisia vaiheita, joten huolellisuus on suuressa roolissa.

Keväällä 2021 edellä mainitut analysoinnit valmistuvat ja niiden pohjalta on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa on tarkoitus havainnoida näiden analyysien pohjalta tulevaisuuden toimintamallien pohjaksi soveltuvia näkemyksiä ja luoda niille malleja pilotointien pohjaksi. Pilotoinnit suoritetaan alkuvaiheessa yhdistyksissä ja aikanaan niiden pohjalta pyritään löytämään kaikille soveltuvia malleja ja mittareita tulevaisuuden toiminnan tueksi.

Tämä hankkeen on tehnyt mahdoliseksi yhteistyökumppanien MIF:n ja PI-johtamiskoulun vahva sitoutuminen sekä erityisesti Metsämiesten säätiön apurahan merkitys. Metsämiesten säätiön apurahan turvin hankkeeseen on saatu mobilisoitua luotettavat yhteistyökumppanit pohtimaan ketjumme tulevaisuutta ja keinoja, joilla pyritään varmistamaan kannattava toiminta myös jatkossa.

Lisätietoja:

Järjestelmäasiantuntija Markku Peltola, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, markku.peltola(a)mhy.fi, puh.
0406613327

Toimitusjohtaja Jouni Tiainen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, jouni.tiainen(a)fi, puh. 0400158369

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.