Tutkimustuloksia suomalaisten nuorten ja aikuisten metsäsuhteista

keskiviikko, 24.11.2021

Vaikuttavia metsäsuhteita -hankkeen loppuseminaari 29.11.2021 klo 13–15

Suomalaisten suhde metsään ja luontoon on vahva ja monitahoinen, selviää Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeesta. Metsät ovat kulttuurisena, taloudellisena ja sosiaalisena ympäristönä edelleen merkittävästi suomalaisuutta määrittävä tekijä. Laajassa kansalaiskyselyssä tarkasteltiin sekä nuorten että aikuisten metsäsuhdetta ja sen kehittymistä kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa käytettyjen mittareiden avulla.

Tulosten perusteella metsällä ja luonnolla on suhteellisen suuri merkitys vastaajille ja heidän identiteetilleen. Merkitys rakentuu jo nuoruudessa ja ehkä hiukan tasaantuu voimakkuudessaan myöhemmin. Metsien merkitys ilmaston muutoksen torjunnassa nähtiin tärkeänä, mutta samalla metsien merkitys Suomen taloudelle korostui. Nuoret käyttivät laajemmin erilaisia tietolähteitä oman metsä- ja luontosuhteensa muodostamiseen, kun taas aikuisilla oli jako perinteisimpiin (radio ja TV vs. sosiaalinen media) viestimiin selvempi. Metsään ja luontoon liittyvät harrastukset ja toiminta näyttävät syventävän ja monipuolistavan metsä- ja luontosuhdetta. Metsiin ja luontoon myös liittyy merkittävää huolta tulevaisuudesta.

Siten, vaikka metsät Suomessa ovat isolta osin yksityisomaisuutta, niille asetetaan laajoja ja moniulotteisia yhteiskunnallisia tavoitteita. Tässä kokonaisuudessa kansalaisten metsäsuhde, ja luontosuhde yleensä, on merkittävässä asemassa määrittämässä, miten erilainen institutionaalinen ohjaus kehittyy tulevaisuudessa.

Hanke järjestää loppuseminaarin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 29.11. klo 13–15. Tilaisuutta voi seurata etänä tai paikan päällä Tiedekulman koronaohjeistusten mukaisesti.

Striimi: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=136569603   

Aika: maanantai 29.11. klo 13–15

Paikka: Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki sekä suorana verkkolähetyksenä

Linkki FBBS: https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/forest-bioeconomy-business-and-sustainability

Vaikuttavia metsäsuhteita – seurannan kehittämisestä ennakointiin – tutkimus on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden vuosina 2019–2021 toteuttama hanke. Hankkeessa on tuotettu tutkimustietoa siitä, miten suomalaisten metsäsuhteet kehittyvät ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea erilaisissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa. Hankkeessa on tehty laaja kyselytutkimus nuorille, heidän huoltajilleen ja muille aikuisille, sekä syvennetty ymmärrystä nuorten metsäsuhteista eri taustoista tulevien nuorten ryhmähaastatteluilla. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:

Sami Berghäll, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, sami.berghall@helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.