Työelämä tutuksi - tukiverkosto ja verkkokurssi työkaluiksi metsäkouluille työelämätaitojen opetukseen

tiistai, 12.01.2021

Metsäalan koulutuksesta valmistuneiden työelämäosaamisessa on havaittu vakavia puutteita alan yleisten työelämäkäytänteiden, työlainsäädännön ja TES-osaamisessa. Maisterikoulutus kehittää vain vähän valmistuneiden työlainsäädäntöosaamista sekä työntekijän vastuiden ja velvollisuuksien tuntemusta. Nämä osaamisalueet ovat maistereiden koulutuksen tuottaman kehittymisprofiilin 2. ja 3. heikoimmat.

Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä toimiminen, työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemus on toiseksi heikoiten kehittynyt taitoalue. Ilmiö on huolestuneena pantu merkille alan työmarkkinoilla. Metsäalan työelämätoimijat ja koulutus yhdistivät voimansa Keskeiset metsäalan työelämätoimijat Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja  Yksityismetsätalouden työnantajat tekivät aloitteen Metsäkoulutus ry:lle aihepiiristä omaamansa tietotaidon jakamisesta metsäalan koulutuksen tueksi. TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimusta pyydettiin suunnittelemaan toteutuksesta hanke, jolle saatiin Metsämiesten Säätiön rahoitus ajalle 1.4.2020 -31.3.2021.

Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä pitää esillä Tredu ja korkea-asteen osalta Helsingin yliopisto. Hankkeessa on valmisteltu metsäalan koulutuksen tueksi alueellisesti helposti saavutettava tukiverkosto, jota koulut voivat halutessaan hyödyntää luennoitsijoina ja asiantuntijoina aihepiirin opetuksessa. Toisena osana hanketta on valmistumassa ”Toimiminen metsäalan työmarkkinoilla”-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin.

31.3.2021 päättyvässä hankkeessa tehtävät materiaalit tullaan linkittämään Metsäkoulutus ry:n sivuille kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien käytettäväksi.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 7143686
Toiminnanjohtaja Ville Manner, Metsäkoulutus ry, ville.manner(a)metsäkoulutusry.fi, puh. 050 3315425
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/metsaala/metsaalan_koulutuksen_tutkimus_ja_kehittaminen
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.