Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

4H:n koulukiertue lisää nuorten tietoisuutta metsien monipuolisesta roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä

tiistaina, 27.06.2023

4H:n metsä- ja ilmastoaiheinen koulukiertue It´s about taimi järjestetään kolmannen kerran syksyllä 2023. Jo yli 3000 yhdeksäsluokkalaista on oppinut metsien monipuolisesta roolista esimerkiksi hiilensidonnan, puupohjaisten materiaalien ja kestävän metsänhoidon kautta. 

Etänä pidettävä oppitunti mahdollistaa tunnin järjestämisen missä päin tahansa Suomea. Teamsin välityksellä järjestetty oppitunti on suunniteltu vuorovaikutteiseksi ja oppilaita osallistetaan muun muassa hauskalla Kahoot-visalla ja metsämeemien tekemisellä.

”Koska kohderyhmänä on nuoret, olemme pyrkineet luomaan konseptin, jonka parissa nuoret viihtyvät. Tänä vuonna tuotamme lisäksi mukaansa tempaavan videon, jossa pureudutaan metsäisiin teemoihimme”, kertoo 4H-liiton viestinnän asiantuntija Aino Heininen.

Syksyn 2022 aikana It´s about taimi -oppitunneille toteutetun kyselyn mukaan 56 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oppineensa uutta metsien kyvystä toimia hiilinieluina. Lähes puolet vastanneista kertoi oppineensa uusia asioita siitä, kuinka uusiutumattomia materiaaleja voi korvata puupohjaisilla tuotteilla. 35 prosenttia kertoi oppineensa uusia keinoja vaikuttaa itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

”It´s about taimi on suunnattu yhdeksäsluokkalaisille ja nuorisojärjestönä meillä on hyvät mahdollisuudet tavoittaa tämä tärkeä kohderyhmä. Olemme iloisia, että oppilaat ovat kertoneet oppineensa uutta asiaa metsistä oppitunneillamme. Tämä toivottavasti edesauttaa sitä, että meillä on tulevaisuudessa monipuolisia metsäosaajia”, Heininen iloitsee.

Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

"Hienoa, että Metsämiesten Säätiö näkee nuorten metsäosaamisen tärkeäksi ja on mahdollistamassa tätä työtä", Heininen jatkaa.

Metsäkasvatus on yksi 4H-järjestön painopisteistä

4H-järjestö tavoittaa vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria metsäisten aiheiden parissa. It´s about taimi on yksi osa 4H-järjestön tekemää paikallista ja valtakunnallista nuorisotyötä metsäkasvatuksen osalta. 4H:n toiminnassa lapsi ja nuori oppii metsien roolista 4H-kerhoissa, työllistymällä Taimiteko-istutuksiin, osallistumalla koululaisten metsäpäiviin tai perustamalla metsäalaan liittyvän 4H-yrityksen. 

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilän mukaan on tärkeää tuoda nuorille tietoa metsistä. “Nuoret kantavat huolta ilmastosta ja tulevaisuudesta. On tärkeää avata nuorille, miten uusiutuva puu ihmisten tarpeiden raaka-aineena ja toisaalta metsien hyvä hoito sekä puumäärän lisääntyminen Suomessa ovat ratkaisu aikamme isoihin kysymyksiin täällä Euroopan metsäisimmässä maassa.”

Vuoden 2023 koulukiertue alkaa syyskuussa ja kestää joulukuun alkuun saakka. Oppituntien ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa.

It´s about taimi -koulukiertueesta vastaa Suomen 4H-liitto. Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.

Kuva Aino Heininen
Linkit videoihin: https://youtu.be/wCxYsclSJqw (pidempi versio), https://youtube.com/shorts/JXUWnMb-Y7M?feature=share (some-versio)

Lisätietoja:
Aino Heininen
viestinnän asiantuntija, Suomen 4H-liitto
aino.heininen@4h.fi, p. +358 44 783 0323
Mari Niska
Aluejohtaja, Suomen 4H-liitto
mari.niska@4h.fi, p +358 40 023 4041

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.