Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Esihenkilötaitojen kehittäminen osana Metsä-Multian johtamiskulttuuria

maanantaina, 11.12.2023

Metsä-Multia on kehittynyt vuosien saatossa merkittäväksi työnantajaksi metsalalla. Yrityksen kasvaessa yhtiöön on rakennettu tietoisesti organisaatio tukemaan suorittavan portaan operaatioita. Esihenkilöiden rooli on merkittävä osa menestyksekästä johtamiskulttuuria.

2023 Alkuvuoden aikana aloitimme Talementin kanssa nelipäiväisen esihenkilövalmennuksen, päivät toteutettiin talven ja kevään aikana. Valmennukseen osallistui Metsä-Multian esihenkilöt ja yrityksen johto. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien esihenkilö- ja vuorovaikutustaitoja, antaa työkaluja esihenkilötyöhön sekä luoda yhteisiä toimintamalleja yrityksen johtamisen tueksi.

@LVK Luontaisten Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen oli oleellinen osa valmennusta, kartoituksen myötä osallistujat saivat uusia ajatuksia ja työkaluja osaamiseensa omien ja kollegoiden vahvuuksien ymmärtämisen kautta. Valmennuksen aikana esihenkilöiden keskinäinen ymmärrys syventyi ja strategiamme focus selkeytyi, johtaminen ja esihenkilötyö on asiantuntemusta viimeisen päälle.

Metsä-Multia kiittää Metsämiesten Säätiötä Toimijoiden henkilöstön koulutustuesta. Panostaminen henkilöstön osaamiseen ja kehittymiseen on tärkein investointi kun halutaan aitoja tuloksia pitkäjänteisesti.

Lisätietoja:
Johtaja Kai Laaja, Metsä-Multia, kai.laaja(a)metsa-multia.fi, puh. 0400342629

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.