Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Eurooppalaisten ympäristö- ja luonnonvarataloustieteilijöiden vuosittainen EAERE konferenssi Kyproksella

keskiviikkona, 23.08.2023

Eurooppalaisten Ympäristö- ja luonnonvarataloustietelijöiden yhdistyksen (EAERE) 28. vuosittainen konferenssi järjestettiin tällä kertaa 27.–30. kesäkuuta Kyproksen Limassolissa. Kokous toi yhteen noin 700 ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen tutkijaa ympäri maailman.

Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston tutkijatohtori Vesa-Pekka Parkatti matkusti kokoukseen pitämään esityksen meneillään olevasta tutkimuksestaan metsien puuntuotannon ja hiilensidonnan yhtäaikaisesta taloudellisesta optimoinnista. Parkatin esittelemän tutkimuksen työotsikkona oli "On the economics of timber production and carbon sinks in boreal rotation forestry”. Esitys käsitteli muun muassa kysymyksiä siitä, millaisiin jaksollisen metsänhoidon muutoksiin hiilensidonnan huomioiminen taloudellisesti optimaalisessa metsänhoidossa johtaa, sekä millaisilla kustannuksilla metsien hiilensidontaa kyettäisiin Suomalaisessa jaksollisessa metsänhoidossa lisäämään.

EAERE konferenssin esitysten kirjo kattoi laajasti ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen aihepiirit, joista metsäluonnonvara on yksi keskeinen. Konferenssin metsäluonnonvaroihin keskittyneissä esityksissä erityisesti tropiikkiin sijoittuvat aihepiirit olivat laajasti edustettuina. Suurikokoinen konferenssi antoi erityislaatuisen mahdollisuuden hahmottaa tieteenalan päivänpolttavimpia tutkimuskysymyksiä, sekä päivittää tutkijan ymmärrystä alansa tutkimusmetodien kehityksestä. Korkeatasoisen tieteellisen annin lisäksi EAERE konferenssi tarjosi myös erinomaisia mahdollisuuksia tutkijoiden kansainväliseen verkostoitumiseen.

Hektisten konferenssipäivien vastapainoksi konferenssi-illallista päästiin viettämään upeiden maisemien ympäröimässä Lofoun vuoristokylässä. Illallisruokailun rinnalla konferenssiväki pääsi nauttimaan lisäksi paikallisista musiikki- ja tanssiesityksistä.

Matka-apurahan saaja kiittää Metsämiesten Säätiötä ikimuistoisen konferenssimatkan mahdollistamisesta.
Lisätietoja:
Tutkijatohtori Vesa-Pekka Parkatti, Helsingin yliopisto, vesa-pekka.parkatti(a)helsinki.fi, puh. 0294158132
http://www.eaere-conferences.org/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.