Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

FORMEC - metsäteknologian kansainvälinen tutkimuskonferenssi, Firenze 20-22.9.2023

keskiviikkona, 04.10.2023

Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvän tutkimuksen tulokset saivat kansainvälisen tutkimusyhteisön huomion metsäteknologian vuosittaisessa konferenssissa Firenzessä. Konferenssiin osallistui lähes 300 puunkorjuun ja -logistiikan tutkijaa ympäri maailmaa.

Konferenssi alkoi mielenkiintoisella ekskursiolla Pistoian alueelle, jossa tutustuttiin puiden jalostukseen (Vanucci nursery) ja alueen bioenergia-terminaaliin (Orlandini). Lopuksi kävimme seuraamassa rinnehakkuuta noin 1000 metrin korkeudessa, missä korjuun apuna käytettiin kaapeliasemaa ja vinssiä. Konferenssin seuraavina päivinä tiedeyhteisö jakoi metsäteknologisia tutkimustuloksiaan sekä suullisina- että posteriesityksinä Firenzen yliopiston historiallisissa ja mahtipontisissa puitteissa. Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointia ja tuottavuutta käsittelevä tutkimusesitys kiinnosti yleisöä, sai positiivisen vastaanoton, sekä kirvoitti aktiivista keskustelua myös kahvi- ja lounastauoilla.

Metsäteknologian kansainvälinen tutkimusyhteisö oli kiinnostunut puunkorjuun ergonomian uusista tuloksista, joten kontaktien luonti kansainvälisten kollegoiden kanssa oli vaivatonta ja välitöntä. Tutustuminen italialaiseen metsätalousympäristöön syventi ymmärrystä eteläeurooppalaisen puunkorjuuympäristön mahdollisuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin. Konferenssimatka täyttikin niin viestinnälliset, tieteelliset kuin ammatillisetkin tavoitteet.

Metsämiesten Säätiö rahoitti matkaa matka-apurahalla.

Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija Heli Kymäläinen, Itä-Suomen Yliopisto, heli.kymalainen(a)uef.fi, puh. 050-4715756
https://www.formec.org/formec-fec-2023.html

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.