Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Harjoitteluvaihto Nepalissa

perjantaina, 26.05.2023

Suoritin yhdessä toisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijan kanssa harjoitteluvaihdon Nepalissa. Osallistuimme Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa Chepang-alkuperäiskansan toimeentuloa luonnonvarojen hallinnan keinoin. Teimme selvitystä siitä, miten metsänkäyttöryhmät Nepalissa toimivat, miten he hyötyvät metsästä ja millaisia haasteita he esimerkiksi kohtaavat.

Nepalissa valtio omistaa lähes kaiken metsän. Hankalien maastonmuotojen vuoksi valtion on vaikea toteuttaa metsänhoidollisia toimenpiteitä. Metsäalueet onkin jaettu pienemmiksi alueiksi, jotka on asetettu erilaisten metsänkäyttöryhmien hoidettaviksi. Metsänkäyttöryhmät koostuvat useammista kotitalouksista. Haastattelimme muutamia Commynity Forest Users -ryhmiä (CFUG) sekä Leasehold Forest Users -ryhmiä (LFUG).

Projekti on kohdennettu Raksirangin alueelle, sillä siellä asuvien Chepangien tulotaso on äärimmäisen heikko. Toisena syynä on se, että Raksirangin alueella metsäkato on muihin alueisiin verrattuna ollut nopeaa ja kukkuloiden rinteitä olisi tärkeä saada uudelleen metsitettyä. Paljaat kukkulan rinteet ovat entistä herkempiä eroosion aiheuttamille maanvyörymille. Maanvyörymät voivat olla hyvin tuhoisia.

Nepali näyttäytyi värikkäänä ja äänekkäänä maana. Kulttuuri oli hyvin erilainen, mutta kiehtova. Helmi–huhtikuussa kelit olivat lämpimiä, huhtikuun puolella jopa kuumia. Metsämiesten säätiön apuraha oli
äärimmäisen tärkeä matkakulujen kattamiseen.
Lisätietoja:
Metsätalousinsinööriopiskelija Heidi Porkka, XAMK, porkka.heidi(a)gmail.com, puh. +358451122032

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.