Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

IUFRO Small-scale Forestry International -konferenssi Virossa

keskiviikkona, 04.10.2023

IUFRO 3.08 Small-scale Forestry International -konferenssi järjestettiin Tartossa Virossa 22.-24.8.2023. Konferenssissa esiteltiin hyvin laajasti metsiin, metsien hoitoon ja käyttöön sekä metsänomistajuuteen liittyvää tutkimusta. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. metsien monimuotoisuudesta, metsien eri käyttömuodoista ja niiden ohjauskeinoista sekä ilmastonmuutoksesta. Konferenssiin osallistui tutkijoita noin 15 maasta. Luonnonvarakeskuksen tutkija Terhi Koskela piti konferenssissa esityksen otsikolla "Forest owners' willingness to provide ecosystem services in relation to their forest management choices". Esitys käsitteli suomalaisten metsänomistajien näkemyksiä metsien eri ekosysteemipalvelujen tärkeydestä, sekä heidän kiinnostustaan metsiensä luontoarvojen ja hiilensidontapalvelujen myyntiin. Lisäksi tarkasteltiin sitä, millaisia ovat ne metsänomistajat, jotka ovat kiinnostuneita näistä toimista. Esityksen tulokset pohjautuvat laajaan Suomalainen metsänomistaja 2020-tutkimusaineistoon. Konferenssin abstraktit on julkaistu proceedings-julkaisuna konferenssin verkkosivulla.

Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelujen tuottaminen ovat tällä hetkellä teemoina vahvasti esillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Osallistuminen konferenssiin mahdollisti näiden aihepiirien parissa muissa maissa työskentelevien tutkijoiden tapaamisen ja verkostoitumisen sekä tiedonvaihdon kansainvälisesti. Konferenssi sisälsi myös retkeilypäivän, jolloin tutustuttiin Võrun metsänomistajayhdistyksen toimintaan sekä metsiin Ootsipalussa ja Järvseljan alueella. Retkeily antoi käytännön kuvaa Viron metsistä ja metsänhoidosta. Matka-apurahan saaja kiittää Metsämiesten Säätiötä konferenssiin osallistumisen mahdollistamisesta.

Lisätietoja:
Tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, terhi.koskela(at)luke.fi, puh. 0295325146

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.