Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistettu versio on julkaistu

keskiviikkona, 26.04.2023

Kirjan keskeisenä sisältönä on koneellisen puunkorjuun työmallit. Uudistetun kirjan sisältöä on päivitetty ja täydennetty vastaamaan nykyajan puunkorjuun haasteita ja vaatimuksia, kuten luonnon monimuotoisuuden entistä tarkempaa huomioimista ja jatkuvan kasvatuksen kohteiden hakkuutekniikkaa. Kirjaan on lisätty leimikkotason työn suunnitteluasioita. Kirjan kuvitus on uusittu kokonaan. Lisäksi kirjassa on uutuutena kappale rinnemaastojen vinssipuunkorjuun periaatteista.

Metsätehon julkaisemassa kirjassa kuvataan hyvät tavat suorittaa hakkuuta ja lähikuljetusta metsäkoneilla. Kirjan keskeistä antia ovat käytännönläheiset työmallit, jotka auttavat metsäkoneenkuljettajaa saavuttamaan hyvän tuottavuuden ja työn lopputuloksen. Lisäksi kirjassa on runsaasti asiaa puunkorjuun suunnittelusta, joka on keskeistä sujuvan ja tuottavan puunkorjuutyöskentelyn kannalta. Kirja on suunnattu toisen asteen oppikirjaksi, mutta se soveltuu hyvin myös aikuiskoulutukseen ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kirja laadittiin yhteistyössä metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:n kanssa ja mukana olivat myös lähes kaikki metsäkonekoulutusta Suomessa antavat tahot. Kirjasta laaditaan verkkoversio Metsätehon puuhuolto.fi
-sivustolle. Metsämiesten Säätiö kanavoi koulutuksen kehittämiseen suunnatut apurahat pääosin Metsäkoulutus ry:n kautta. Tämä kirjahanke oli yksi Metsäkoulutus ry:n hallinnoimista hankkeista. Kiitokset Metsämiesten Säätiölle rahoituksesta, Metsäkoulutus ry:lle hankkeen kokonaishallinnoinnista, Ponsselle kuvamateriaalin toimittamisesta sekä kaikille kirjan sisällön kommentointiin osallistuneille!

Lisätietoja:
Erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy, heikki.ovaskainen(a)metsateho.fi, puh. 0503006188
Kirjatilaukset: https://www.metsateho.fi/tuotetilaukset/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.