Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Konferenssimatka Ympäristö- ja luonnonvaraekonomistien konferenssiin

lauantaina, 01.07.2023

Esittelin väitöskirjani ensimmäisen osan tuloksia ympäristö- ja luonnonvarataloustieteilijöiden konferenssissa (28th EAERE Annual Conference) Kyproksella Limassolin kaupungissa 27.-30.6.2023. Esitelmäni "Simple optimization of wood production and carbon sinks" käsitteli hiilinielun ja puuntuotannon taloudellisen arvon yhtäaikaista optimointia. Tutkimus perustuu monitieteelliseen lähestymistapaan, joka yhdistää talous- ja luonnontieteen näkökulmat. Konferenssissa saatujen kommenttien avulla pystymme kehittämään tulosten esittelyä tulevaisuudessa. Tutkimuksemme tuloksia pidettiin mielenkiintoisina ja tärkeinä päätöksenteolle.
Osallistuminen konfrenssiin antoi hyvän mahdollisuuden tutustua tieteenalallani tapahtuvaan tutkimukseen laajasti. Ohjelmassa oli päivittäin kymmeniä erilaisia esityksiä lukuisista aiheista, kuten mm. ilmastonmuutoksesta, biodiversiteetistä ja luonnonvarojen käytöstä.

Metsämiesten Säätiö rahoitti matkat ja majoituksen.
Lisätietoja:
MMM Samuli Korhonen, Helsingin Yliopisto, samuli.korhonen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.