Koronavirus ajoi metsäntutkijoiden kansainvälisen yhteistyön Internetiin

perjantaina, 08.01.2021

Suomen Metsätieteellinen Seura on tukenut suomalaisten metsäntutkijoiden toimintaa IUFRO:n (Kansainvälinen metsäntutkimusorganisaatioiden unioni) piirissä Metsämiesten Säätiön myöntämin varoin. Kun tukea jaettiin alkuvuodesta, ei vielä ollut tiedossa millainen vuodesta 2020 oli tuleva. COVID-19 pandemian takia monet IUFRO:n kokoukset ensin siirrettiin ja sen jälkeen päätettiin järjestään webinaarimuodossa Internetissä.

Webinaariksi muuttui myös Suomessa järjestettäväksi suunniteltu IUFRO:n tutkimusryhmän 5.10 ”Metsäntuotteiden markkinointi ja liikkeenjohto” kokous. Kokouksen teema oli Pathways of Forest Bioeconomy: The Past, the Present and the Future of Forest Bioeconomy. Se pidettiin 28.-30.9.2020. Kokouksen pääjärjestäjänä toimi prof. Anne Toppinen Helsingin yliopistosta. Kokoukseen osallistui 84 metsäntutkijaa 17 eri maasta. Webinaarin teknisistä järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston metsäylioppilaiden Uniforst-osuuskunta.

Kokousesitysten yhteinen sanoma oli:

  • Metsäbioekonomia on saanut jalansijaa kaikilla mantereilla ja se muuttaa markkinoita ja uudistaa teollisuuden prosesseja.
  • Kestävyydestä on tullut metsäalan yrityksille merkittävä kilpailutekijä.
  • Kerrostalojen rakentaminen puusta on metsään pohjautuvan liiketoiminnan uusi vahva trendi.

Lukuisten kokousperuuntumisten takia Suomesta järjestetystä bioekonomiawebinaarista tuli vuoden 2020 ainoa IUFRO-tukikohde. Onneksi muutkaan IUFRO-apurahan saajat eivät jääneet osattomiksi verkostoitumisesta: monia muitakin kokouksia järjestettiin webinaari-muotoisena, osallistujille ilmaisina tilaisuuksina.

Metsämiesten Säätiön useita vuosia jatkunut tuki IUFRO-toiminnalle on mahdollistanut suomalaisten laajan osallistumisen tämän kansainvälisen tieteellisen järjestön luottamustehtäviin ja nuorten tutkijoiden verkostoimiseen sen piirissä. Pitkäaikaisen resursoinnin tuloksena yli 30 suomalaista toimii IUFRO:n eri toimielimissä. Erityisen merkittävää on, että IUFRO:n 21-jäsenisessä kansainvälisessä johtokunnassa on kolme suomalaista.

Vaikka vuosi 2020 oli IUFRO:n, kuten niin monen muunkin kansainvälisen järjestön, toiminnassa erikoinen, suomalaiset IUFRO-toimihenkilöt ovat sopeutuneet tilanteeseen ja aktiivinen toiminta kansainvälisen metsäntutkimusyhteistyön hyväksi jatkuu.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura ry, pekka.nygren(a)metsatiede.org, puh. 044 558 1199
https://www.iufro.org/index.php?id=7157#c31574

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.