Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

LED-tienvarsitaulun osto metsäalaa käsittelevien mainoskampanjoiden toteuttamista varten

maanantaina, 04.12.2023

Olemme hankkineet LED-mainosnäytön Metsämiesten Säätiön vuonna 2023 myöntämällä, materiaalikuluihin tarkoitetulla apurahalla. Olemme sijoittaneet näytön Pohjois-Pohjanmaalle, maa-alueelle, joka on Huhta Vieno kuolinpesän omistuksessa. Huhta Vieno KP omistaa esimerkiksi Jauran Yhteismetsän, joka tuotti ja julkaisi yhteismetsiä käsittelevän videon vuonna 2021. Metsämiesten Säätiö myönsi tähän apurahan kyseisenä vuonna.

Alueelle on tehty maan pohjatyöt ja rakennettu sähköliittymä LED-näyttöä varten. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut myönteisen päätöksen LED-näytön sijoittamisesta alueelle. Näyttö sijaitsee Ala-Temmeksellä, Pohjois-Pohjanmaalla nelostien (VT4) varrella ja näkyy pohjoiseen ajaville autoilijoille. Yleiseurooppalaiseen TEN-T-väyläverkkoon kuuluva Valtatie 4 on Suomen tärkein valtatie, joka
hyödyntää laajaa kirjoa toimialoja.

Digitaalisen ulkomainonnan avulla on mahdollista tavoittaa tuhansia ihmisiä päivässä. Hankkimamme LED-taulu on tienvarsiin suunniteltu ja nelivärinen. LED-tienvarsimainos on liikkuvan ihmisen digitaalinen media: sen avulla on mahdollista tavoittaa ihmiset siellä, missä he liikkuvat. LED-taulumainoskampanjamme yksi kohderyhmä tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaalaiset metsänomistajat. Suurikokoinen LED-näyttö on ohittamaton mainospaikka - se saa autolla ohitse ajavien jakamattoman huomion. Laadukas digitaalinen ulkomainos jättää ihmiselle pitkän muistijäljen. LED-mainontaa on vielä vähän käytetty metsäalan kontekstissa.

Aloitamme joulukuussa 2023 LED-mainoskampanjat tekemällä tietoiskun, joka mainostaa aikaisemmin julkaisemaamme videota (Yhteismetsien ja hoidettujen metsien taloudelliset ja ekologiset edut, 2021). Yksi ensimmäisistä mainoksista tulee olemaan myös Metsämiesten Säätiön mainos. 

Joulukuussa 2023 tulemme olemaan yhteydessä myös muihin metsäalan toimijoihin LED-mainoskampanjan tiimoilta. Ehdotamme yhteistyötä muun muassa Suomen metsäkeskukselle ja Suomen Metsäsäätiölle.

Mainoskampanjaan voidaan halutessa yhdistää metsäalaa käsittelevä tietovideo, jota mainostetaan LED-näytöllä. Video voidaan jakaa myös sosiaalisen median palveluissa, kuten Youtubessa, Facebookissa ja
Instagramissa. Video voidaan jakaa esimerkiksi mainoksen tilanneen metsäorganisaation some-sivuilla. Tulemme jakamaan tietovideot myös Jauran Yhteismetsän Youtube-kanavallamme. Videokuvaajana toimii Matias Hallasuo ja videoiden muusikkona ja äänisuunnittelijana Jarmo Huhta. Tarpeen mukaan palkkaamme myös muita ulkopuolisia alan ammattilaisia.

LED-mainoskampanjoillamme pyrimme edistämään metsäalan vetovoimaa, metsätyön merkityksellisyyttä ja tehdä alaa yleisesti tunnetuksi. Teemme tämän metsänhoidon ja yhteismetsäomistuksen kontekstissa.

Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

Lisätietoja:
muusikko, äänisuunnittelija Jarmo Huhta, Jauran Yhteismetsä, jarmohuhta1(a)gmail.com, puh. 050-5396475

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.