Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Luston kestävä uudistuminen 2021-2023

keskiviikkona, 05.07.2023

Suomen Metsämuseo Lusto on uudistumassa voimakkaasti. Metsäkulttuurin valtakunnallisen vastuumuseon kokonaisuudistus koostuu Punkaharjulla sijaitsevan museorakennuksen innovatiivisesta peruskorjauksesta ydinnäyttelyn uudistamisesta sekä museokonseptin uudelleenmuotoilusta. Lusto tavoittelee yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa museotoimintaa, joka yhdistää menneisyystietoisuuden tulevaisuustaitoisuuteen ja mahdollistaa metsäsuhteidemme pohtimisen yhdessä museon käyttäjien kanssa muuttuvassa maailmassa.

Energian säästäminen, saavutettavuus ja puun käyttö ovat keskiössä Suomen Metsämuseo Luston korjausrakentamisessa. Kiinteistötekniikan ajankohtaistaminen sekä akustisemmat ja esteettömämmät
museotilat ovat Luston peruskorjauksen ytimessä. Aurinkosähkön tuottamista lisätään, ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan niin sisä- kuin ulkotilojen uudistuksella. Kestävää kehitystä tukee kiertotalouden huomioiminen, mikä näkyy eri järjestelmien kuten valaistuksen, talotekniikan ja näyttelytekniikkaratkaisujen yhteensopivuutena toisiinsa nähden.

Peruskorjauksen painopisteet:

  • Energia  aurinkopaneelit, valaistusuudistus, sähköautojen lataus, ilmastointijärjestelmä ja vesikateuudistus
  • Saavutettavuus  kognitiivinen saavutettavuus, monikielinen opastus, verkkopalvelut ja -elämykset sekä esteettömyysratkaisut
  • Turvallisuus, kulunvalvonta, lukitusjärjestelmä ja sammutusjärjestelmä
  • Digitalisaatio näyttelytekniikkaratkaisut, auditorio, kokoustilat ja digitaalinen taloautomaatio


Luston laajat näyttelyt uudistuvat kokonaisuudessaan ja ne tulevat nostamaan suomalaisen metsän ja metsäsuhteet esiin aivan uudella tavalla. Museokonseptin uudelleenmuotoilu pitää sisällään myös
palvelu-uudistuksen. Lusto lisää palvelutarjontaa mm. kokous-, asiantuntija-, kokoelma- sekä uusien opastusten kautta. Museolta voi jatkossa tilata myös historiakirjoituspalvelun.
”Peruskorjaus- ja ydinnäyttelyprojektit ovat Luston historian tähän asti suurimpia uudistuksia. Samanaikaisten projektien yhteensovittaminen vaatii rohkeutta tarttua uusiin tuntemattomiin haasteisiin, mutta mahdollistaa aivan uusia ratkaisuja sekä näyttely- että tilasuunnittelussa.”, kertoo toimitusjohtaja Niina Uronen.

”Meille on tärkeää tehdä tämä uudistus todella huolella. Metsät kiinnostavat enemmän kuin ehkä koskaan ja haluamme edetä suunnittelussa monia tahoja kuullen”, toteaa Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Niina Uronen, Suomen Metsämuseosäätiö sr / Suomen Metsämuseo Lusto,
niina.uronen(a)lusto.fi, puh. 040-7428470
Viestintä- ja markkinointivastaava Lotta Lepistö, Suomen Metsämuseosäätiö sr / Suomen Metsämuseo Lusto,
lotta.lepisto(a)lusto.fi, puh. 050-3737239
https://lusto.fi/ajankohtaista/luston-uudistus/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.