Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Mäntytervan valmistus -ohje löytyy nyt netistä

keskiviikkona, 20.09.2023

Mäntytervaa pidetään parhaana ratkaisuna historiallisten puurakenteiden suojaamiseen. Esimerkiksi Kirkkohallitus edellyttää paanukattoihin käytettävän nimenomaan kotimaista mäntytervaa. Tervaa tarvitaan tähän ja moniin sen muihin sovelluksiin kuitenkin paljon lisää. Ammattimaisia tuottajia on maassamme vain muutamia, joten myös yhdistysten ja yksityisten henkilöiden pienellä toiminnalla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys. Tervanpoltto on arvokas osa kulttuuriperintöämme. Kotimainen mäntyterva on arvokas, hiiltä sitova lähituote, jonka toivotaan yhä enemmän korvaavan maahan tuotua sekatervaa.

Eläköön terva ry:n vuonna 2022 julkaisema kuvitettu tervanpoltto-ohje on nyt Metsämiesten Säätiön tuella julkaistu myös internetissä, osoitteessa www.elakoonterva.fi Ohje toimii perusohjeena aloitteleville tervanpolttajille. Painettu ohje on saanut hyvän vastaanoton ja siitä on otettu kaksi painosta.

Eläköön terva ry perustettiin v. 2014 ja sen päätavoite oli mäntytervan kemikaalirekisteröinnin järjestäminen. Tämän onnistuttua on yhdistys keskittynyt edistämään tervan tuotantoa ja tervakulttuuria.

Lisätietoa:

Eläköön terva ry ,

Ilkka Pollari, puheenjohtaja

ilkka.pollari56@gmail.com

0500-601976

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.