Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsä puhuu -verkkosivusto alanvalintaa pohtiville nuorille

torstaina, 19.10.2023

Metsä puhuu -verkkosivusto kokoaa metsä- ja puualan koulutuspaikat yhteen osoitteeseen. Jo yli kymmenen vuotta toimineen sivuston uudesta ilmeestä ja sisällöstä kuullaan myös valtakunnallisilla Metsäpäivillä 27.10.

Metsä puhuu -sivusto on metsäalan yhteinen kanava metsä- ja puualan koulutuksesta kertomiseen. Sivustoa hyödynnetään koulutuskampanjoissa, ja sitä markkinoidaan opettajille ja opinto-ohjaajille messuilla, kouluvierailuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Sivuston uudistuksen päärahoittajaksi lähti jälleen Metsämiesten Säätiö. Uudistuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2023 eri käyttäjäryhmiä kuullen. Tavoitteena oli tehdä sivustosta entistä käyttäjäystävällisempi ja hyödyllisempi alanvalintaa pohtiville nuorille. Mukaan suunnittelutyöhön kutsuttiin niin metsä- ja puualan oppilaitoksia kuin opinto-ohjaajia. Lisäksi sivustoa suunniteltiin työpajoissa kolmen yläkoulun luokan kanssa. 

Erityisesti työpajat koululaisten kanssa osoittautuivat hyödyllisiksi Metsä puhuu -sivuston sisältöjen päivittämisessä. 

”Kahdeksasluokkalaisille sellaiset sanat kuin haketus, prosessiosaaja, metsäneuvoja tai vaikka taimikonhoito eivät välttämättä sano mitään. Sen lisäksi, että sivustolla olevia koulutusten kuvauksia yksinkertaistettiin työpajojen pohjalta, sivustolle on tulossa myös mahdollisuus lisätä sanojen selityksiä välttämättömiin mutta vaikeasti ymmärrettäviin käsitteisiin”, kertoo sivuston uudistusprosessia koordinoinut Metsäyhdistyksen viestinnän asiantuntija Vilma Issakainen.

”Saavutettavuus on verkkosivujen nykyaikaa. Alasta soisi kiinnostuvan myös sellaisten nuorten ja alanvaihtajien, joille metsäsanasto ei ole ennalta tuttua.” 

Metsä puhuun uudistettu sivusto on avattu, ja isoimmat asiakokonaisuudet on viety omille paikoilleen. Kuvituksessa riittää vielä työtä. Sivuston kuvastosta halutaan mahdollisimman monipuolinen näyttämään, että metsäala voi olla jokaisen ala. 

Sivuston keskeisin ja eniten käytetty palvelu, metsä- ja puualan koulutuksen kokoava kartta, säilytettiin myös uudella sivustolla. Kartta löytyy nyt Metsä- ja puualan koulutus -otsikon alta. Lisäksi uusitulla sivustolla ovat tutut tulevaisuuden tekijöiden haastattelut. Niissä metsä- ja puualan opiskelijoilta kysytään, mikä veti metsäalalle ja millaista opiskelu on ollut. Ammattilaisia työssään tullaan esittelemään hyväksi havaittujen videoiden ja sometilien kautta.

Koulutuksentarjoajien kannattaa nyt käydä tarkistamassa, että oma oppilaitos koulutuksineen löytyy kartalta. Sivustolle saa vinkata hyviä videoita ja sosiaalisen median tilejä liittyen metsä- ja puualan työhön. Myös alan monipuolisuutta ja sen ammattilaisten moninaisuutta kuvaavia kuvia etsitään.

Sivuston uudistuksesta voi kuulla lisää valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingissä perjantaina 27.10. metsäalan nuorisoviestinnän vuosittaisessa kehittämisfoorumissa.

Lisätietoa:
Vilma Issakainen, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys, vilma.issakainen@smy.fi, p. 0504027579

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.