Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalalla johtamisen kehittämiseen on panostettu jo pitkään – yli 450 Johtamisakatemian kurssin suorittanutta

maanantaina, 03.07.2023

Metsäalan Johtamisakatemian kursseja on järjestetty jo seitsemän vuoden ajan. Näiden vuosien aikana kurssille on osallistunut jo yli 450 metsäalalla esihenkilö- tai johtamistehtävissä työskentelevää osaajaa. Metsäalan Johtamisakatemia on Metsämiesten Säätiön rahoituksella toimiva hanke, joka koostuu kolmesta erilaisesta koulutuksesta ja brunssitilaisuuksista, jotka kokoavat yhteen akatemian kursseille osallistuneet.

Kullakin akatemiaan kuuluvalla kurssilla perehdytään johtamiseen erilaisista näkökulmista. I-kurssilla käydään läpi ihmisten johtamisen teemoja, kuten vuorovaikutustaitoja, työn merkityksellisyyttä ja psykologisen pääoman vaikutusta työelämässä. Akatemian II-kurssilla opitaan, kuinka ihmisten erilaisuutta hyödynnetään työyhteisössä parhaalla mahdollisella tavalla. Kolmas akatemiaan kuuluva kurssi on nimeltään Johtaminen painetilanteissa.

Nimensä mukaisesti kurssilla keskitytään hankalien tilanteiden hallitsemiseen. Kaikilla akatemian kursseilla koulutuksesta vastaavat kunkin aihealueen ammattilaiset. Useampipäiväisten koulutustilaisuuksien lisäksi akatemiaan kuuluu Vaikuttajabrunssit, jonne kutsutaan kaikki akatemian I-kurssin käyneet henkilöt. Vaikuttajabrunsseilla käsitellään ajankohtaisia johtamistyöhön liittyviä aiheita aiheen asiantuntijoiden johdolla. Syksyn 2022 Vaikuttajabrunssi järjestettiin Metsäpäivien yhteydessä ja puhumassa oli kirjailija Paula Kilpinen aiheenaan inhimillinen strategia.

Keväästä 2023 alkaen Metsäalan johtamisakatemiaa luotsaa Työtehoseura TTS.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(a)metsateho.fi, puh. 040 528 4359

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.