Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan esittelypäivä

maanantaina, 02.09.2019

Metsäalan esittelypäivä pidettiin 15.05.-19 toisen asteen opintoja suunniteleville kahdeksasluokkalaislle.

Tapahtumaan kutsuttiin oppilaat Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan yläasteelta, tänä vuonna osallistujia oli 225 oppilasta ja 8 opettajaa.Varsinainen tutustuminen oli oppilaitoksen koneosastolla ja läheisessä metsässä jossa koneisiin voi tutustua niiden työskennellessä.

Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjottiin lounas oppilaitoksen ruokalassa. Sää suosi tänäkin vuonna tapahtumaa ja osallistujat olivat suurelta osilta kiinnostuneita aiheesta ja tyytyväisä päivän antiin. Yleisesti ottaen tapahtuma oli Metsäoppilaitoksen/Tredun kuin Lc-Kurunkin mielestä varsin onnistunut ja tarpeellinenkin oppilaiden kiinnostuksen herättämiseksi Suomelle niin tärkeään metsäalaan

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Jussi Leppälahti, Lc-Kuru, jussi.leppalaht(a)unnekivi.fi, puh. 0400788705

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.