Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan johtamis- ja esimiestaitojen opetus työelämälähtöisemmäksi

tiistaina, 27.06.2023

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsäjohtaminen 2030 -väitöskirjatyössä etsitään keinoja metsäammattilaisten johtamisosaamisen ja esihenkilötaitojen kehittämiseksi. Ensinnä työssä selvitetään, millaisia johtamis- ja esihenkilötaitoja metsätalousinsinöörit ja metsätieteiden maisterit työtehtävissään tarvitsevat niin uran alussa kuin myöhemmässäkin vaiheessa. Tämän avulla tuotetaan edelleen tietoa siitä, miten metsäalan korkeakoulut voisivat kehittää opetustaan tältä osin työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena on suunnata katsetta myös tulevaan ennakoiden, miten metsäammattilaisen osaamisprofiilin odotetaan tulevaisuudessa muuttuvan?

Johtamisosaaminen koskettaa kaikkia

Monet johtamisen ja esihenkilötyön kannalta keskeiset taidot ovat tärkeitä jokaiselle metsäammattilaiselle, vaikkei nimenmukaisessa asemassa toimisikaan. Työskenteleväthän metsäammattilaiset monesti tiimeissä, verkostoissa ja organisaatioissa, joissa esimerkiksi ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä osassa työtä. Aiempien selvitysten mukaan vastavalmistuneet metsäalan korkeakoulutetut ovat kokeneet yleisistä työelämätaidoista vuorovaikutus-, neuvottelu- sekä esihenkilö- ja alaistaitonsa työn vaatimuksiin nähden puutteellisiksi.

Tiedon lähteenä metsäammattilaisten kokemukset

Tutkimusta varten on kerätty vuosina 2010 – 2021 valmistuneille metsätalousinsinööreille ja metsätieteiden maistereille suunnatulla kyselyllä liki 700 vastauksen aineisto.  Tämä käsittää kattavasti vastavalmistuneiden ja jo hieman pidempään työskennelleiden metsäammattilaisten näkemyksiä johtamis- ja esihenkilötaitojen tarpeista ja osaamisesta, sekä niiden kehittymisestä. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa haastatellaan vielä metsäalan organisaatioiden rekrytoinneista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita. Tämä tarjoaa kattavan pohjan työelämälähtöisten ja tulevaisuussuuntautuneiden koulutussisältöjen räätälöintiin. 

Korkeampaa osaamista ja työhyvinvointia koko metsäalalle

Työn tulokset tulevat olemaan käyttökelpoisia ja vaikuttavia laajasti koko metsäalalle. Hyvä johtaminen parantaa työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia, mikä lisää edelleen tuottavuutta. Entistäkin tasokkaammalla metsäalan korkeakoulutuksella sekä räätälöidyillä ja kohdennetuilla täydennyskoulutuksilla voidaan nostaa nykyistä osaamisen tasoa.

Metsäjohtaminen 2030 -väitöskirjatyö

Metsäjohtaminen 2030 -väitöskirjatyö on alkanut vuonna 2022 ja on suunniteltu kestävän noin kolme vuotta. Tutkimuksessa kerättävä tieto koostetaan artikkeliväitöskirjaksi Itä-Suomen yliopistossa. Tuloksia julkaistaan sitä mukaa kun artikkelit valmistuvat.

Kuva Heikki Manninen
Linkit videoihin: https://youtu.be/V4Depd5Mrls (pidempi versio), https://youtube.com/shorts/Rsbi2zYV8wc?feature=share (some-versio)

Lisätietoja:
Heikki Manninen, Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
heikki.manninen@xamk.fi, puh. +358 40 194 1728

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.