Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan Johtamisakatemia jatkuu!

maanantaina, 05.06.2023

TTS Työtehoseura jatkaa Metsämiesten Säätiön jo pitkään rahoittamaa Metsäalan Johtamisakatemiaa Metsätehon jalanjäljissä. Vahdinvaihtoa tehdään parhaillaan ja yhteyksiä otetaan laajasti metsäalan eri toimijoihin.

"Johtamisakatemian merkitys metsäalan inhimillisten resurssien johtamisessa on ollut merkittävä, joten näemme vetovastuun tärkeänä ja haasteellisena tehtävänä. Työelämän ja ympäröivän maailman muutokset vaativat johtajilta ja esimiehiltä yhä enemmän muuntautumiskykyä ja reaktioherkkyyttä samalla, kun tuottovaatimukset säilyvät vähintäänkin ennallaan. Näistä selviämiseen vaaditaan hyvää johtamiskykyä ja motivoitunutta henkilöstöä, johon Metsäalan Johtamisakatemia antaa omalta osaltaan eväitä", toteaa Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

Työtehoseura jatkaa syksyllä -23 Johtamisakatemian toimintaa tuttuun tapaan: vaikuttajabrunssi järjestetään Metsäpäivien yhteydessä 27.10.2023 ja syksyn I-kurssi 13.- 15.12.2023 Majvikissa. Syksyn aikana kartoitetaan myös keskeisimpien metsäalan sidosryhmien ja vaikuttajien näkemyksiä Akatemian nykytilasta ja siihen mahdollisesti kohdistuvista toiveista.

Mikäli mielessäsi on jo nyt Akatemiaan liittyviä toiveita tai ajatuksia, niin otamme niitä erittäin mieluusti vastaan. 

Akatemiaterveisin,
Juha Ojala, ohjelmajohtaja, TTS Työtehoseura toimitusjohtaja, puh. 050 5673 908, e-mail: juha.ojala@tts.fi                                                         

Akatemian koordinointi:
Marjo Kittelä, ohjelmakoordinaattori, puh. 050 3141 539, e-mail: marjo.kittela@tts.fi
Minna Karppinen, myyntijohtaja, puh. 050 3879 523, e-mail: minna.karppinen@tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.