Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan perustutkinnon uudistuksessa on kuunneltu työelämää

perjantaina, 26.05.2023

Metsäalan perustutkinnon uudet perusteet tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Tutkinnon perusteisiin on lisätty kaksi uutta tutkintonimikettä, puutavara-autonkuljettaja ja terminaalikoneenkuljettaja. Työnantajat ovat toivoneet näiden osaamisalojen vahvistamista.

Uudet tutkinnon perusteet sisältävät lisäksi kaksi uutta tutkinnon osaa, ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. Uudistuksessa luotiin myös kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. ”Uudistamistyössä mahdollistettiin eri sidosryhmien osallistuminen ja kuuleminen. Kaksi uutta tutkintonimikettä on työelämän näkökulmasta hyvä asia. Arviointikriteerit selkenivät huomattavasti nykyisistä. Uudistustyössä onnistuttiin hyvin”, kommentoi Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

Viestinnällä metsäalan vetovoimaa
”Kansallisessa metsästrategiassa 2035 on hyvin tunnistettu metsäalan vetovoiman merkitys alan menestymiselle. Strategian keskeinen keino on panostaa nuorisoviestintään. Alasta kiinnostuneet nuoret ja osaavat ammattilaiset ovat todellinen tulevaisuuden menestystekijä metsäalalle” totesi tilaisuuden avannut Metsäkoulutus ry:n puheenjohtaja Anssi Niskanen.

Metsäkoulutus ry:n vuosittainen Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä järjestettiin tänä vuonna 11.5. Helsingissä. Päivän järjestämistä tuki Metsämiesten Säätiö.

Metsäkoulutus ry kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa sekä lisää metsäalan työelämän ja kaikkien koulutusasteiden yhteistyötä. Jäseniä yhdistyksessä on 50. (www.metsakoulutusry.fi).

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ville Manner, Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsakoulutusry.fi, puh. 0503315425
https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsaalan-perustutkinnon-uudistuksessa-on-kuunneltu-tyoelamaa/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.