Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan työelämätaitojen opetukseen laadittu koulutusmateriaali päivitetty ajan tasalle

tiistaina, 04.07.2023

Metsäalan työelämätaitojen opetukseen kohdennetut Työelämä tutuksi –verkkosivut on päivitetty ajan tasalle. Sivusto on rakennettu koko metsäalan koulutukselle ja alalle tuleville uusille työntekijöille soveltuvaksi koulutusaineistoksi vapaaseen käyttöön.

Työelämä tutuksi –verkkosivut sisältävät kaikki metsäalan koulutusta järjestävät oppilaitokset koulutusohjelmittain sekä työmarkkinajärjestöjen tukihenkilöt koulukohtaisesti yhteystietoineen. Lisäksi sivuilla on Työelämä tutuksi-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi täyttää metsäalan perustutkintoon sisältyvän työelämässä toimisen tutkinnon osan vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Moodle-pohjalle laadittua avointa kurssia voidaan käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun että opettajavetoisen opetuksen apuna. Hyväksytystä kurssisuorituksesta itsenäisesti opiskeleva suorittaja saa sähköpostiinsa pisteytetyn todistuksen.

Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n aloitteesta ja Metsäkoulutus ry:lle tuella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimus toteutti sivuston 2020–2021 yhteistyössä aloitteentekijöiden ja koulujen kanssa. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa työskentelyssä piti esillä Tredu ja korkea-asteen osalta Helsingin yliopisto. Sivut päivitetään vuosittain huhtikuussa työhön osallistuneiden hanketoimijoiden toimesta.

Työelämä tutuksi –verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://ttsmetsa.fi/tyoelama/

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Ville Manner, Metsäkoulutus ry, ville.manner(a)metsakoulutusry.fi, puh. 050 331 5425
tutkija Matleena Lindström, TTS Työtehoseura, matleena.lindstrom(a)tts.fi, puh. 041 7313 457
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.