Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäammattilaiset saivat uutta potkua työhyvinvointiin tutkittuun tietoon perustuvista koulutuksista

perjantaina, 31.03.2023

Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030 -hanke toteutti vuosina 2022-2023 tutkimustietoon perustuvia koulutuspilotteja, joiden tavoitteena oli eri tavoin parantaa metsäammattilaisten työhyvinvoinnin edellytyksiä. Työtehoseuran valmistelemat ja toteuttamat koulutukset suunniteltiin siten, että ne parantavat valmiuksia vastata kolmeen tunnistettuun osaamistarpeeseen ja kuormitustekijään. Koulutuksista saatu palaute oli hyvää: osallistujat kokivat koulutuksen sisältämät aiheet kiinnostaviksi ja tarpeellisiksi.

Aivoergonomia-koulutuspilotissa tavoitteena oli tunnistaa aivojen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja jakaa käytännön vinkkejä oman työn ja työkäytäntöjen kehittämiseen niin, että aivoergonomiaa voidaan ylläpitää ja parantaa. Koulutus sisälsi mm. aivojen kuormitukseen, työn innostukseen, palautumiseen, selektiiviseen tunnollisuuteen ja resilienssiin sisältyviä teemoja. Koulutuspilottiin osallistui n. 60 Metsäkeskuksen työntekijää. Aivoergonomia-koulutuspilotin toteutuksesta vastannut Päivi Nummenranta Työtehoseuralta kertoo: ”Koulutuksen saama palaute oli oikein hyvää. Koulutuksen jälkeen järjestetyssä yhteistapaamisessa tuli vielä erikseen esiin se, että koulutuksen myötä osallistujat olivat tulleet ajatelleeksi, kuinka totta onkaan lause: asenne ratkaisee. Eli suhtaudutaanko työelämän haasteisiin niitä korostaen ja voivotellen, vai positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti.”

Eväät ruohonjuuritason someviestintään ja valmiudet varautua viestintäkriiseihin -koulutuspilotissa tavoitteena oli lisätä metsäalan yrittäjien valmiuksia käyttää sosiaalista mediaa taitavasti ja hyödyntää metsäkeskusteluun osallistumista oman brändin rakentamisessa. Kyseessä oli kaksiosainen koulutus, jonka toteutti Pohjoisranta BWC yhteistyössä METO Metsäalan yrittäjien kanssa. Koulutuspilotissa harjoiteltiin toimivien somepostausten tekemistä ja käytiin läpi erilaisten somekanavien eroja ja vaatimuksia, viestinnän haastetilanteita sekä metsäkeskusteluun osallistumisen riskejä ja mahdollisuuksia. Palautteiden perusteella koulutus nähtiin hyödyllisenä ja sosiaalisen median käyttäminen sellaisena liiketoiminnan osa-alueena, jossa uuden oppiminen on välttämätöntä.

Ristiriidoista ratkaisuihin -koulutuspilotissa tavoitteena oli parantaa metsäammattilaisten työhyvinvoinnin edellytyksiä sovitteluosaamista lisäämällä. Koulutuspilotissa keskityttiin vahvistamaan henkilöstön osaamista organisaation sisäisissä ristiriitatilanteissa, arvioitiin organisaation tarvetta luoda toimintamalli matalan kynnyksen sovittelukeskusteluihin ja määritettiin sovinnollisen keskustelukulttuurin toiminnallisia muutosvaatimuksia. Koulutukseen osallistui 15 työsuojeluroolissa toimivaa työntekijää Metsäkeskuksesta.

”Koulutuksen saama yleisarvosana oli erittäin hyvä ja koulutustapaa pidettiin innostavana", summaa koulutuksesta vastannut Minna Mattila-Aalto Työtehoseurasta. Koulutuksesta osallistujat saivat paljon uutta tietoa ja taitoja, joiden avulla jatketaan sovinnollisen keskustelukulttuurin edistämistä Metsäkeskuksessa. Pilotoituja koulutuksia pyritään jatkokehittämään osana Työtehoseuran palvelutarjontaa. Mikäli hankkeessa pilotoitujen valmennuskokonaisuuksien tarkempi sisältö ja toteutus kiinnostavat, hankkeen vastuututkija Marjo Maidell vastaa mielellään kysymyksiin (yhteystiedot lopussa).

Ennen koulutuspilottien suunnittelua ja toteutusta hankkeessa tehtiin aiempaan tutkimukseen pohjautuva yhteenveto keskeisistä muutosajureista, joiden ennakoidaan vaikuttavan metsäammattilaisten toimintaympäristöön vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kerättiin yhteen tietoa metsäammattilaisten työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja ehdotuksista työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Nämä yhteenvedot on esitelty helmikuussa 2022 julkaistussa Infografissa: https://www.ptt.fi/metsaalan-tyohyvinvoinnin-muutosajurit/ Infograf päivitettiin kesäkuussa 2022 sekä tammikuussa 2023.

Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030 -hankkeen toteuttivat vuosina 2020-2023 Pellervon taloustutkimus PTT, Työtehoseura, Metsäteho ja Metsäkeskus. Hankkeen rahoitti Metsämiesten Säätiö. Hankkeen kotisivu: https://www.ptt.fi/hankkeet/hyvinvoiva-metsaalan-osaaja-2030/ ja videoesittely:
https://www.youtube.com/watch?v=hB11JSsu-gM


Lisätietoja:
Metsäekonomisti Marjo Maidell, Pellervon taloustutkimus PTT,
marjo.maidell(a)ptt.fi, puh. +358 401 648 139
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.