Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala - Hyvien tyyppien työpaikka

maanantaina, 13.11.2023

Työyhteisömme vahvuuksia ovat erilaisten näkökulmien esiintuominen ja sovitteleminen. Meillä hyväksytään erilaisia ihmisiä. Tutustumme eri puoliin itsessämme ja toisissamme. Vahvistamme yhteistyötä ja mietimme keinoja parempaan vuorovaikutukseen.

Tiistaina 17.10 pidimme Tuija Tähtisen johdolla koulutuspäivää Imatralla. Kävimme koko työporukan voimin läpi enneagrammin tuloksia. Enneagrammi viittaa yhdeksään erilaiseen tyyliin, joita kuvataan numeroilla 1-9. Jokainen numero edustaa perusmotivaatiota ja maailmankatsomusta. Nämä vaikuttavat persoonallisuuteen ja siihen miten kukin ajattelee, tuntee ja toimii erilaisissa tilanteissa. Ymmärrämme nyt paremmin syitä toisen erilaisille toimintatavoille.

Saatujen tulosten ja käydyn purkutilaisuuden myötä ymmärrämme paremmin toisiamme ja tiedostamme vahvuutemme ja heikkoutemme tiimityöskentelyssä sekä yksilöinä. Erilaisten tyylien välillä on suuria on eroja. Koulutuksen aikana opimme ymmärtämään, että toimintamalleja on erilaisia ja aina se oma tapa toimia ei ole paras tai oikea.

Koulutuksen aikana syntyi ahaa elämyksiä ja päivän päätteeksi kuulimme toimihenkilöiltämme monia kehitysideoita, joiden avulla pystymme parantamaan yksilön, kuin myös koko organisaationkin toimintaa. Nyt meillä on avaimia parempaan itsetuntemukseen, konfliktitilanteiden ratkaisuun ja ryhmädynamiikan parantamiseen.

Lisätietoja:
Myynti- ja kehityspäällikkö Janne Kansonen, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala, janne.kansonen(a)mhy.fi, puh.
0400131760
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.