Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsänjalostuksen asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä jo 20 vuoden ajan

maanantaina, 13.11.2023

Field Geneticists Network (FGN) on metsänjalostuksen ja metsägenetiikan parissa toimivien teknisten asiantuntijoiden kansainvälinen yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on vaihtaa tietoa ja kokemuksia eri toimijoiden välillä. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin Tanskassa vuonna 2002 ja sen jälkeen kokoontumisia on järjestetty parin vuoden välein eri Euroopan maissa. Elokuun lopussa tapaaminen järjestettiin jo toisen kerran Suomessa, osallistujia oli 26 henkeä kuudesta eri maasta. Kokoontumista olivat tukemassa Metsämiesten Säätiö, Metsäsäätiö sekä SNS:n Tolerant Tree-projekti.

Haapastensyrjän metsänjalostuskeskus
Retkeilyn ensimmäisenä päivänä tutustuttiin Luonnonvarakeskuksen Haapastensyrjän toimipaikkaan, jossa erikoistutkija Matti Haapanen esitteli metsänjalostusohjelmaa sekä erityisasiantuntija Jukka Antola metsäpuiden siemenviljelyohjelman toteutusta. Tutkimusinsinöörit Sirkku Pöykkö ja Jyrki Airaksinen kierrättivät vieraita jalostustarhalla, jossa esiteltiin erilaisia työtekniikoita ja tutustuttiin laitteisiin ja työvälineisiin.

Suomalaista metsän- ja puunjalostusosaamista
Julkinen keskustelu sekametsien lisäämisestä on kasvattanut uudelleen kiinnostusta lisätä koivunviljelyä Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Toisen retkipäivän kohteena oli Tapion siemenkeskus Oitissa, jossa tutustuttiin siemenkaristamoon ja juuri keväällä perustettuun uuteen sekä toiseen tuotantoiässä olevaan rauduskoivun siemenviljelykseen työnjohtaja Jose Alastalon johdolla. Lisäksi tutustuttiin Tapion omistamiin männyn ja kuusen siemenviljelyksiin Hausjärven Turkhaudassa.

Oitista siirryttiin metsänjalostuksesta puunjalostuksen pariin, kun päivän toisena kohteena oli Koskisen Oy:n tehdas Järvelässä. Puunjalostus on suora jatkumo onnistuneelle metsäpuiden jalostukselle, sillä korkealaatuiset puunjalostustuotteet tarvitsevat oksatonta ja tervettä puutavaraa. Koskisen tuotteet, joita viedään eri puolille maailmaa, tekivät vaikutuksen kuulijoihin ja herättivät suomalaisten osallistujien keskuudessa jopa hieman ylpeyttä suomalaisesta osaamisesta.

Viimeisen päivän maastoretkeilyn aikana vierailtiin männyn ja kuusen koeviljelyksillä, joissa keskusteltiin koeviljelysten perustamistekniikoista ja maanmuokkauksen haasteista yksipuuruutukokeilla.
Kokoontumisen aikana käytiin vilkasta keskustelua monista eri työvaiheista, menetelmistä ja ongelmista. Näiden työstämistä tullaan jatkamaan myös tapaamisten välillä FGN-verkostossa luotujen kontaktien avulla. FGN -tapaamisissa pyrimme pitämään osallistumismaksut alhaisina, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan tapaamiseen. Metsämiesten säätiön tuki kattoi lähes kolmasosan retkemme kustannuksista.

Metsämiesten Säätiön tuen avulla pystymme kehittämään toimintaamme kansainvälisen yhteistyön merkeissä.

Lisätietoja:
Tutkimusinsinööri Marja-leena Kilpeläinen, Luonnonvarakeskus, marja-leena.kilpelainen(a)luke.fi, puh. 0295324851
Tutkimusinsinööri Sirkku Pöykkö, Luonnonvarakeskus, sirkku.poykko(a)luke.fi, puh. 0295322955

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.