Metsäsertifiointikoulutusta oppilaitoksille – verkko-oppimateriaalit saatavilla

tiistai, 14.03.2023

PEFC-koulutussivusto metsäsertifioinnista on vapaasti käytössä kaikille oppilaitoksille. Vuosien 2021–2023 aikana toteutetussa ”Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi” –hankkeessa on laadittu avoin ja maksuton verkko-oppimateriaali metsäsertifioinnista oppilaitoksien käyttöön. Metsämiesten Säätiön tukema hanke on nyt päättymässä, mutta PEFC Suomi jatkaa koulutussivuston ylläpitämistä ja kutsuu kaikki tutustumaan oppimateriaaleihin.

Verkko-oppimateriaalit ovat nyt saatavilla osoitteesta www.pefckoulutus.fi suomen- ja ruotsinkielisinä. Oppimateriaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri koulutusalojen -ja asteiden kurssisisällöissä, opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa ja tukimateriaaleina opettajille. Sivusto on avoin kaikille metsäsertifioinnista kiinnostuneille. 

Koulutussivustolla voi opiskella, kuinka metsäsertifiointi toimii järjestelmänä, kuinka metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia toteutetaan käytännössä, miten vaatimuksia valvotaan, ja miten puun alkuperän seurantaa ylläpidetään puunjalostuksen tuotantoketjuissa. Tulevat metsäalan ammattilaiset voivat opiskella metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia työlajikohtaisesti. Käy tutustumassa, mitkä sertifiointivaatimukset koskettavat esimerkiksi kasvatus- ja uudistushakkuita tai maanmuokkausta!

Oppimisen tueksi sivustolla on testejä, tekstitettyjä videoita sekä ReadSpeaker-äänitoiminto, jonka avulla kaikki oppimateriaalit voi opiskella kuuntelemalla - vaikka ulkoillessa tai metsäkoneen ohjaimissa. 

Hanke on tehty yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, TTS Työtehoseuran, Yrkesakademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Karelia ammattikorkeakoulun, Lapin Ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jenni Kylmäaho, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Sähköposti: jenni.kylmaaho@pefc.fi 
Puh. 040 518 3970

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.